Ani ne rok po slavnostním otevření nově revitalizovaných Tyršových sadů se již mluví o tom, že některé vzrostlé stromy by se měly pokácet.
Jedná se například o jednu z borovic poblíž kavárny či o břízu na promenádě.

První pardubický městský obvod před časem požádal 
o povolení zničené stromy pokácet.

MAJÍ STROMY ŠANCI?

„Vrba u rondelu bude pouze ořezaná na torzo. Je totiž útočištěm pro chráněného netopýra hnědého. Naopak uschlá vrba na promenádě se pokácí celá," vysvětlila Kateřina Pešková z oddělení parků a stromů odboru majetku a správních činností prvního obvodu.

„Celkem je v parku na šestnáct uschlých stromů, které vyžadují zásah. Kácet se však bude, až se vydá konečné rozhodnutí," podotkla vedoucí odboru dopravy a životního prostředí pardubické „jedničky" Hana Pechmanová.

„U označených stromů proběhlo šetření, zda v nich nežijí chráněné či ohrožené druhy. Třináct stromů vyšlo negativně, což pro nás znamená, že na ně není potřeba speciálního povolení a budou se kácet standardním způsobem," popsala Kateřina Pešková.
Stromy se testovaly například na výskyt brouka páchníka hnědého, který 
ve slunných dnech vysedává na kmenech stromů a je známý svým charakteristickým zápachem.

KDO JE NA VINĚ?

Někteří kritici stávajícího stavu stromů v Tyršových sadech se shodnou, že za současné umírání stromů může podle nich nepovedená obnova sadů či špatně vybudovaná drenáž.
Podnět k prošetření podalo sdružení Zelená pro Pardubicko pod vedením Jana Linharta, který je zároveň pardubickým zastupitelem.

„Podali jsme podnět 
k prošetření na Českou inspekci životního prostředí," potvrdil Jan Linhart.

„Inspekce to zhodnotila tak, že těch vlivů, kvůli kterým došlo k usychání, je mnoho. Od stavby přes zacházení při výsadbě, přes změnu vodního režimu a vodních toků, na které byly stromy zvyklé," popsal závěry šetření Jan Linhart.
Nebylo tak možné zcela specifikovat, jaká byla příčina odumírání stromů 
v parku.

„Ze stromů v Tyršových sadech nejvíce trpí břízy. Teď se jich bude několik kácet, ale obávám se, že budou usychat další stromy," dodal smutně pardubický zastupitel.