Lipová alej na místě překáží budoucímu terminálu Jih a lávce přes kolejiště pardubického nádraží z jižní strany. Ulice má v budoucnosti sloužit jako příjezdová cesta k novému terminálu, kde bude možné zaparkovat auto v novém parkovacím domě a kde budou zastávky MHD. Padnout může až 35 vzrostlých stromů, převážně jde o lípy.

„Máme za to, že město jako investor opět, jako již tolikrát, nevěnuje ochraně zeleně v daném místě dostatečnou pozornost a připravuje projekt bez toho, aby hledalo alternativy, které umožní stromy, nebo alespoň jejich podstatnou část, zachovat,“ upozornil spolek Chráníme stromy.

Stromy jsou zdravé a kvalitní

Podle aktivistů, kteří se více než rok snaží o záchranu stromů, je lipová alej kvalitní a zdravá. Přestože je stromořadí staré, v daném místě má podle lidí estetickou i ekologickou hodnotu. „Všude se stromy sází, ale v Pardubicích se kácí,“ naštvaně podotkla Pardubačka Jana.

„Nám nejde jen o záchranu stromů samotných, ale také o to, aby ulice K Vápence nebyla jen smutným betonovým koridorem pro náklaďáky a auta a aby cesta k vlakům či od vlaků byla příjemná i pro pěší a cyklisty,“ řekla za spolek Chráníme stromy Olga Kudrnová.

Město přišlo s alternativou, že zhruba polovinu stromů přesadí na nové místo, a tím je zachrání. Vedení radnice sdělilo, že podle specializované firmy jsou lípy, které rostou od Milheimovy ulice po zatáčku u společnosti Enteria, vhodné k přemístění.

„Jedna strana blíž k nádraží by prakticky celá až na dva tři stromy měla být přesaditelná. V současné době řešíme umístění stromů, jestli by se měly dát všechny na jedno místo, nebo různě po městě. Na takové množství stromů není běžně prostor,“ informoval náměstek primátora odpovědný za životní prostředí Jan Nadrchal.

U druhé části stromů přesazení nepřipadá v úvahu a podle města se budou muset pokácet.

Ale ani tato varianta se odpůrcům nelíbí. „Podle všech odborníků, které jsme oslovili my, je přesazení těchto stromů nereálné,“ sdělila Kudrnová.

Velká část stromů má uvolnit místo zálivu zastávky městské hromadné dopravy. Spolek na posledním zasedání zastupitelstva navrhl řešení, kdy by místo přesazení stromů došlo k přemístění plánované zastávky MHD. Velký počet stromů by se tak podařilo zachránit. Zastupitelstvo toto řešení prověří.