Ceny za nejpřínosnější práce v oblasti biotechnologií a farmakochemie získali Martin Badošek, Martin Vrbický a Marie Nevyhoštěná. Situaci jim letos výrazně ztížila pandemie koronaviru. „Velmi mě těší, že ocenění studenti dokázali i za těchto svízelných okolností provádět hodnotný výzkum, díky němuž se penzum našich vědomostí v daných oborech opět rozšířilo,“ řekl proděkan Fakulty chemicko-technologické Petr Mošner.

Ceny pro studenty pardubické univerzity firma udělovala už popáté. „Důležitost propojení farmaceutického průmyslu s akademickou sférou dokládá i fakt, že výsledky jedné z letošních oceněných diplomových prací budou publikovány v prestižním evropském impaktovaném časopise a experimentální data budou také prezentována v příštím roce na mezinárodní konferenci,“ sdělil ředitel společnosti Pfizer v České republice Pavel Sedláček.