Studenti budou pracovat pod vedením dvojice architektů Michala Kohouta a Davida Tichého. Ti na fakultě ČVUT vyučují, ale navíc jsou také spoluautory návrhu regulačního plánu, jenž zvítězil v soutěžním workshopu Pardubice: Mlýnský ostrov. K výběru nabídli svým studentům dvě témata. „Buď připraví návrh rekonstrukce bytového domu Husova číslo popisné 1116 až 1119 a jeho okolí, nebo se budou ve své práci zabývat podobou území Mlýnského ostrova, kde budou hledat řešení pro jednotlivé bloky navržené v regulačním plánu,“ uvedl Štěpán Vacík z odboru hlavního architekta pardubického magistrátu.

Hlavním cílem projektu oblasti Husova je tuto dříve atraktivní lokalitu udělat znovu přitažlivou. „Rádi bychom tuto část města zbavili pověsti sociálně vyloučené lokality a zatraktivnili zde nejen samotné bytové domy, ale i okolí. Husovka může být přitažlivou lokalitou pro mladé lidi a rodiny, neboť je blízko centru i parku Na Špici na soutoku dvou řek,“ sdělil náměstek primátora zodpovědný za sociální politiku Jakub Rychtecký.

Město by rekonstruované byty mohlo například využít pro startovací bydlení pro mladé jednotlivce a rodiny nebo by byty mohlo pronajímat středně příjmovým domácnostem.

Na tvorbě konceptu této lokality se budou podílet dále i studenti Univerzity Pardubice z oboru sociální antropologie, kteří provedou v okolí Husovy ulice rozhovory s místními obyvateli.

Studenti si obě lokality byli již prohlédnout. Společně prošli jak bytový dům v ulici Husova a jeho okolí, tak území Mlýnského ostrova.

„Svými návrhy mohou pomoci v hledání řešení, jak lokalitu Husovy ulice zatraktivnit, a na základě předložených návrhů zahájit diskuzi o budoucnosti bydlení v Pardubicích,“ doplnil Branislav Štefanča z odboru sociálních věcí. Své práce musí odevzdat do ledna příštího roku. (als)