„Cílem tohoto projektu je nabídnout studentům setkání a besedy s významnými osobnostmi různých oborů a oblastí společenského a vědeckého života u nás. Aktuální témata a pozoruhodné osobnosti se mají stát doplněním a zkvalitněním standardní výuky," vysvětlil ředitel Gymnázia Mozartova Marek Výborný. Klasická výuka tak byla včera zrušena a studenti se on-line systémem předem zapsali vždy na jednu besedu v každém ze dvou připravených bloků. Celkem na pardubickém gymnáziu přivítali deset osobností z různých oblastí veřejného života.

„Dle reakcí studentů na zveřejněný program i z rychlosti, jakou byly některé přednášky obsazeny, je patrný velký zájem o letos připravená témata. Věříme, že i díky tomuto projektu, jeho širokém záběru a pestrosti témat i hostů se nám podaří rozšířit znalosti a vědomosti našich studentů a motivovat je k dalšímu profesnímu vzdělávání a celkově přispět k jejich osobnostnímu růstu," dodal Marek Výborný.

Den osobností na Gymnáziu Mozartova
• Ivan Macek (Ústav historických věd UPCE) – „Osobnost Vladimíra Putina a ruská cesta od demokratického liberalismu k autoritativní vládě"
• Jakub Železný (rozhlasový a televizní moderátor) – „Základy žurnalistické práce v současných médiích"
• Zdeňka Šustová (Stomatologická klinika Lékařské fakulty v Hradci Králové) – „Profese zubaře"
• Rita Chalupníková (vedoucí regionálního centra Fyzikální elixír Nadace Depositum Bonum) – „Zkušenosti z pobytu v kosmické akademii"
• Adam Drda (publicista, novinář a spisovatel) – „Čeští Židé: hlavní oběti nacistické okupace"
• Květa Stejskalová (Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského) – „Jaroslav Heyrovský bádající, objevující…"
• Marek Beneš (Metropolitní univerzita Praha) – „Právní ochrana duševního vlastnictví"
• Karel Panuš (ředitel Erwin Junker) – „Technické obory – zajímavá perspektiva, ale někdy smutná realita"
• Miroslav Mareš (politolog) – „Hrozba terorismu pro ČR"
• Miroslav Jakeš (polárník, průvodce a cestovatel) – „Život a zajímavosti severních polárních oblastí"