V první covidové vlně dostali studenti na kolejích možnost zůstat, nebo odevzdat klíče a platit pouze 20 procent z ceny za ubytování. Nyní však museli koleje opustit všichni mimo ty, kteří si zažádali o výjimku. „S výjimkami určitě souhlasím, protože je spousta studentů, kteří mají třeba v rodině seniora nebo nemocné rodiče s rakovinou a podobně. Hned v úterý večer už chodili studenti na recepci se žádostí o výjimku,“ uvedl referent ubytovacího centra Lukáš Kopecký.

Výjimka se týká těch, pro které je kolej bydlištěm, mají s vysokou školou uzavřený pracovní poměr nebo pokud mají obavy z ohrožení členů domácnosti. Ministerstvo zdravotnictví studentům nabízí možnost bezodkladného testovaní. Student může na koleji zůstat do té doby, než se dozví výsledky testu. V případě, že je jeho test pozitivní, tak zde může zůstat v izolaci.

Ti, kteří nespadají do těchto kategorií, museli tak ze dne na den zamířit do svých domovů. „Bylo to hrozně narychlo, že máme jet domů. Prvně jsem se o tom, že by se měly uzavřít koleje a internáty, dozvěděla na profilu poslance Dominika Feriho a v úterý došel e-mail. Byla bych raději stále na koleji a jezdila domů jen na víkend,“ vysvětlila studentka univerzity Dominika Vránová.

Počet studentů, kteří využívali ubytování na kolejích Univerzity, byl však už zpočátku semestru ovlivněn tím, že škola zavedla distanční výuku. Pro mnoho studentů bylo tedy zbytečné přebývat na koleji, když jejich výuka probíhala pouze online. „Na ty, kteří mají důvod tady zůstat, se právě myslelo ve výjimkách. Jsou tam přesně ty důvody, kvůli kterým tu studenti nejčastěji jsou. Zatím jsem se nesetkal s tím, že by měl někdo jiný problém,“ dodal Kopecký.

Domov mládeže však žákům středních a vyšších odborných škol žádné výjimky udělovat nemůže a všichni museli zařízení opustit. Od pondělí 5. října přešly střední školy v Pardubickém kraji na distanční výuku, ale i tak měli žáci nadále možnost do internátu dojíždět. „Distanční vzdělávání bylo pro žáky nastaveno tak, že pokud byli zdraví, mohli být na domově a taky tady někteří byli,“ řekla ředitelka Domova mládeže Alena Krabcová. V té době se dle ní z domova ani nikdo neodhlásil.

Andrea Pospíšilová