„Domluva zněla, že sdružení poskytne potřebné prostředky, ale studenti musí projekt zrealizovat celý naprosto sami,“ uvedl jeden z organizátorů Roman Švéda.

V květnu a červnu se studenti několikrát týdně scházeli, aby brousili europalety, z nichž vznikla obrovská sedačka pro téměř dvacet lidí, vyráběli stoly a dekorace. Na jedné stěně se nachází unikátní malba od jejich spolužáků. V září vybavili místnost relaxačními pytli, počítačem a projektorem a také sepsali provozní řád. Do budoucna plánují v místnosti pořádat filmový klub a schůze školní rady. S vedením školy se shodli, že by zde mohly probíhat i hodiny cizích jazyků a konverzace. (als)