Student Univerzity Pardubice Martin Kubát, který chce být záchranářem, se rozhodl pomoci a nasbírat zkušenosti v Chrudimské nemocnici. „Držím služby na ARO, kde pracuji 40 hodin týdně,“ řekl. Členem oddělení je od září.

Budoucí zdravotní sestřička Adéla Klegerová zase třikrát v týdnu pomáhá v léčebně dlouhodobě nemocných. „Ve všední dny chodím na noční nebo beru víkendové služby denní i noční. Je to náročné, ale baví mě to,“ zhodnotila Klegerová.

PRACOVALI UŽ NA JAŘE

Stejně tak se do pracovního nasazení vložilo i jejích 238 spolužáků z Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice. „Nečekali jsme na vyhlášení pracovní povinnosti, desítky našich studentů pomáhají už několik týdnů. Studenti všech ročníků, nejen ti, kterých se pracovní povinnost týká, jsou připraveni přispět stejně jako na jaře,“ konstatovala děkanka zdravotnické fakulty Jana Holá.

V jarní vlně pandemie studenti pardubické univerzity šili roušky, tiskli ochranné štíty nebo bez nároku na honorář pomáhali v nemocnicích, dětských domovech a také se například starali o seniory.

PODÁVAJÍ INFORMACE

Nedostatek personálu kvůli koronaviru řeší zdravotnický sektor na všech frontách. V nemocnicích tak nepomáhají jen vysokoškoláci, ale také studenti středních zdravotnických škol. „Studenti pomáhají například s administrativou na odběrových místech nebo obsluhují nedávno zřízenou telefonní infolinku, kde podávají informace o fungování odběrových míst,“ přiblížila mluvčí krajských nemocnic Karolína Frýdová. Zapojují se ale i studenti z jiných fakult pardubické univerzity, kteří nacházejí uplatnění třeba v laboratořích.

ZKOUMAJÍ VZORKY

Studentka druhého ročníku oboru zdravotní laborant fakulty chemicko-techno-logické Martina Bednářová pomáhá například v laboratoři klinické mikrobiologie pražské Nemocnice Na Bulovce. Její spolužáci zase analyzují vzorky na koronavirus. Ve speciálně zabezpečené laboratoři pomáhají nemocnicím v Pardubickém kraji. (las)