Součástí studentské konference je prezentace studentů, absolventů, vyučujících a dalších hostů. Představují výsledky terénních výzkumů, projektů, závěrečných prací a dosavadních poznatků z praxe.

Přednášky a filmy

Dalšími body programu jsou promítání absolventských filmů a přednáškové bloky jak akademických pracovníků, tak studentů univerzity.
„Naši studenti během studia získávají znalosti v základech filozofie a práva, orientují se v problematice etnických procesů a jsou schopni analyzovat aktuální problémy etnických menšin a konfliktů v České republice i ve světě. Vyznají se rovněž v problematice interkulturní komunikace a multikulturalismu. Osvojí si dovednost připravit, provést a vyhodnotit terénní kvalitativní výzkum," informoval náš Deník jeden z organizátorů dvoudenní konference Tomáš Samek.

Přijede Bruce Grant

Zvláštní pozornost letos zasluhuje Bruce Grant, který přijede přednášet na Sociocon až z americké New York University.

Adéla Šrutová