„Cílem projektu je naučit se vnímání okolí, jde o praktický nácvik východisek z nebezpečných situací v návaznosti na dění ve světě, komunikaci na téma prevence kriminality nebo vytvoření týmového ducha studentů. Studenti se seznámí i s praktickými prvky sebeobrany,“ uvedl vedoucí odboru školství Krajského úřadu Pardubického kraje Martin Kiss.

Pilotní projekt bude trvat deset měsíců. Účastní se ho žáci Střední průmyslové školy stavební Pardubice, Vyšší odborné školy a střední školy zdravotnické a sociální Ústí nad Orlicí, Střední odborné školy a Středního odborného učiliště v Poličce a Gymnázia Josefa Ressela v Chrudimi,.

„Vybrali jsme z každého okresu jednu školu. Jednou z nich byla i zdravotnická škola z Ústí nad Orlicí. Důvodem byl i fakt, že zdravotníci se ve svém zaměstnání stávají terčem útoků,“ sdělil radní odpovědný za oblast školství Bohumil Bernášek.