Číst se budou „minutové hry“, jejichž tématem se stal Josef Kajetán Tyl, a zapojit se může každý přihlížející. Čtení začíná ve 14:30 hodin v atriu kampusu Univerzity Pardubice ve Studentské ulici 95. Hlavní program ke Dni boje studentů za svobodu a demokracii se uskuteční ve čtvrtek, vrcholem bude vzpomínkový akt před univerzitní knihovnou.

Program Univerzity Pardubice ke Dni boje studentů za svobodu a demokracii

PONDĚLÍ 13. LISTOPADU 2017
14:30 hodin – výukový areál Polabiny - atrium
• čtení u Lavičky Václava Havla – MINUTY BEZ TYLA
organizují studenti Fakulty filozofické UPa

ÚTERÝ 14. LISTOPADU 2017
17:00 hodin – Katedra tělovýchovy a sportu a Univerzitní sportovní klub
• vyhlášení výsledků 59. ročníku sportovních soutěží o Standartu rektora a nejlepších sportovců univerzity v akademickém roce 2016/2017

ČTVRTEK 16. LISTOPADU 2017
REKTORSKÝ DEN
od 9:00 hodin - tělovýchovný areál univerzity
• sportovní den
14:00 hodin - Aula Arnošta z Pardubic
• slavnostní akademický obřad
promoce doktorů, představení nových docentů a profesorů univerzity, ocenění osobností za významné tvůrčí počiny
17:00 hodin - Galerie Univerzity Pardubice - Univerzitní knihovna
• vernisáž výstavy - Vladimír SUCHÁNEK – LITOGRAFIE
18:30 hodin - u pamětní desky před Univerzitní knihovnou
• vzpomínkový akt na události 17. listopadu (1939 * 1989)
19:00 hodin - Aula Arnošta z Pardubic
• slavnostní koncert Komorní filharmonie Pardubice
Ludwig van Beethoven: Stvoření Prometheova. Předehra k baletu
Petr Iljič Čajkovskij: Serenáda pro smyčcové nástroje
Antonín Dvořák: Koncert pro housle a orchestr a moll
Roman Patočka – housle
Jiří Rožeň – dirigent