Nejvíce přihlášek dostala Fakulta ekonomicko-správní na obory Ekonomika a provoz podniku, Management podniku a Veřejná ekonomika a správa. Nejvyšší převis zájmu vysoká škola zaznamenala u oboru Anglický jazyk pro odbornou praxi, kde na 265 zájemců připadalo 40 přijatých. Čtyřnásobný přetlak byl u oborů Dopravní management, marketing a logistika, Anglický jazyk – specializace v pedagogice, Restaurování a konzervace papíru, knižní vazby a dokumentů, Zdravotní laborant a Všeobecná sestra.

Vysoká škola v posledních letech značně investovala do staveb a úprav v univerzitním kampusu. Z operačních programů Evropské unie na ně získala asi tři miliardy korun. Opravy mají za sebou i další budovy a sportoviště. Modernizují se i vysokoškolské koleje. Velkou rekonstrukci podstoupil v létě pavilon E, kde byly kompletně opraveny všechny koupelny a vyměněn nábytek.

V současnosti se opravuje pavilon C z roku 1964, který byl pro havarijní stav uzavřen a jehož přestavba zabere celý tento akademický rok.