Studio Laik, které při Východočeském divadle působí od sezóny 2013/2014, vede herec Zdeněk Rumpík. Kurz bude probíhat jednou týdně, a to od září do června. Zájemci by si na konkurz měli připravit přednes jedné básničky, monologu nebo lidové písně a nutná je vhodná obuv a cvičební úbor. U dětí mladších 15 let je potřebný doprovod zákonného zástupce.  Karolína Bulisová