Dendrochronologie (z řeckého δένδρον – strom, χρόνος – čas a λογία – věda) je vědecká metoda datování založená na analyzování letokruhů dřeva. Umožňuje určit stáří dřeva s přesností na kalendářní rok. Zdroj: Wikipedia

„Východočeské muzeum v Pardubicích ve čtvrtek převzalo ve svém depozitáři v Ohrazenicích všech 56 dílů studny, zaevidovalo je a uloží je do archeologické sbírky tak, aby i budoucí generace vědců měla možnost tyto nálezy studovat. Studnu veřejnost spatří v moderní výstavě, kterou chystáme na březen 2024 společně s ostatními nejzajímavějšími archeologickými nálezy,“ oznámil ředitel muzea Tomáš Libánek.

Nález studny v místě budoucí dálnice D35Nález studny v místě budoucí dálnice D35Zdroj: Archaia o.p.s.Senzační objev se podařil v létě 2018 archeologům Archeologického centra Olomouc. Vědci z Mendelovy univerzity v Brně později určili, že stromy na studnu byly pokáceny v letech 5259 až 5258 před naším letopočtem. Fakultě restaurování Univerzity Pardubice pak v letech 2019 až 2022 provedla konzervaci jednotlivých dílů studny. Pro uchování poškozeného, vodou nasyceného dřeva pro další generace byl zvolen postup pomocí roztoku sacharózy.

Pohřebiště u Rokytna
Archeologové objevili 7000 let starou studnu

„Studna je ukázkou, že první zemědělci, kteří měli k dispozici pouze nástroje vyrobené z kamene, kostí, rohoviny nebo dřeva, dokázali naprosto precizně opracovat povrch pokácených kmenů. Důkazem toho je tvar jednotlivých konstrukčních prvků a dochované stopy po nástrojích na povrchu dřeva,“ uvedla Kateřina Procházková z Východočeského muzea v Pardubicích. 

Restaurátoři v Litomyšli dokončili záchranu pravěké studny nalezené na stavbě dálnice D35 u Ostrova na Chrudimsku. Foto: Univerzita Pardubice
OBRAZEM: Nejstarší dřevěná studna světa z Ostrova pod D35 se dočkala záchrany

Ve výplni studny našli odborníci velké množství zbytků bezobratlých živočichů i drobných obratlovců, a to zejména schránky měkkýšů, kosti drobných obratlovců, přezimovací vajíčka vodních korýšů či zbytky hmyzu. Nálezy zoologických zbytků v budoucnu umožní zejména blíže rekonstruovat životní prostředí v neolitu. Neméně bohatý je i soubor rostlinných zbytků. Zjištěny byly např. zbytky užitkových druhů rostlin včetně pravěkých pšenic, lnu nebo vzácně dokládaného máku setého.