Hned trojnásobné zastoupení měl Pardubický kraj na 5. Evropském summitu regionů a měst v Kodani, který byl spojen s výjezdním zasedáním předsednictva Výboru regionů.
Kromě náměstka hejtmana Pardubického kraje Romana Línka a pardubické primátorky Štěpánky Fraňkové, kteří jsou členy Výboru regionů, zavítala do dánské metropole i vedoucí Zastoupení Pardubického kraje v Bruselu Karolína Brennerová.

Jak ozelenit města?

„V Kodani všem tématům vévodila problematika životního prostředí a to, jak kraje a města v Evropě ozelenit. Myslím, že Kodaň bylo to pravé místo pro konání summitu s touto problematikou. Toto hlavní město Dánska má vytvořený plán, že se v roce 2025 stane městem úplně bez oxidu uhličitého. A to, že se nejedná pouze o plán na papíře, je vidět už nyní. Lidé ve městě všude jezdí na kole a místo zácp automobilů v Kodani nyní řeší pro nás úsměvné zácpy na cyklostezkách,“ konstatovala členka pardubické delegace, vedoucí Zastoupení Pardubického kraje v Bruselu Karolína Brennerová.

„Kodaňská deklarace ze summitu přijatá všemi účastníky zdůraznila, že města a regiony jsou vlajkové lodi evropských politik, protože většina opatření přicházejících z Evropské unie jsou poté uváděna do praxe právě ve městech a krajích. Pro české kraje a města je to důležitá zpráva, protože, i podle slov předsedy Evropské komise Barrosa, Evropská unie pro další období chystá několik finančních balíčků přímo pro městskou a regionální politiku,“ podotkla „krajská ambasadorka“ pro Evropskou unii.

Co je Výbor regionů Evropské unie?

Výbor regionů je nejmladší institucí Evropské unie. Byl zřízen v roce 1992.
Jeho vytvoření bylo vedeno snahou respektovat regionální a místní zájmy 
v evropských institucích. První schůze se konala v březnu roku 1994. Od té doby se  schází pravidelně. Má 344 členů zastupujících místní a regionální orgány a 344 náhradníků, 27 národních delegací, 4 politické skupiny a 6 tematických komisí. Členové jsou na základě nominací členských států jmenováni Radou Evropské unie na pětileté funkční období s možností znovuzvolení. Náhradník zastupuje daného člena v případě, že se nemůže dostavit na plenární zasedání. Způsob výběru kandidátů je ponechán na členských státech. U všech kandidátů platí, že jsou vybíráni z řad volených představitelů místních a oblastních samospráv jednotlivých zemí, musí mít tedy mandát na regionální nebo místní úrovni.

JAK TO VIDÍ TOMÁŠ DVOŘÁK: Je potřeba být dobře připraven

Zástupci měst a obcí, které se zúčastnili 5. evropského summitu regionů a měst v dánské Kodani, museli  mít radost z toho, co od všech vrcholných představitelů Evropské unie na této akci slyšeli. Budoucnost Evropy je především na nich, znělo ze všech úst – včetně předsedů Evropské komise a Evropského parlamentu. Nyní jde především o to, aby tato vyjádření nebyla pouze formálními výroky, které byly slyšet na kodaňském setkání, ale aby je všechny evropské instituce vzaly opravdu vážně. A aby pak města a regiony skutečně měly ambiciózní vize a plány, které by se dařilo třeba i díky evropským penězům naplňovat. Ti, kteří na summit dorazili, viděli, že zrovna Kodaň je výborným příkladem toho, že to jde. Je to město, které  na svých plánech usilovně pracuje a také dokazuje, že je umí i v nelehké ekonomické situaci naplňovat. Je určitě moc dobře, že na této akci měl Pardubický kraj hned trojí zastoupení. Naše delegace tak měla možnost na vlastní uši slyšet, co by mělo být prioritou evropských  institucí  v následujících letech a má tak dostatek času se na to náležitě připravit. A že je v našem regionu tolik věcí, do kterých by se dalo investovat…