Suroviny stavebním firmám chybí už teď. „Už nyní se potýkáme s nedostatkem kameniva, a to plošně po celé České republice. V Pardubickém kraji rekonstruujeme železnici Rosice nad Labem - Steblová a kamenivo používáme téměř výhradně z kraje. Výhodou je, že materiál můžeme vozit přímo po železnici,“ upozornil mluvčí firmy Skanska Ondřej Šuch.

Z podobných zdrojů čerpá i stavební firma Chládek a Tintěra. „Suroviny na stavby realizované v Pardubickém kraji čerpáme primárně ze zdrojů v tomto kraji. Konkrétně se jedná o přírodní drcené a těžené kamenivo, to jsou klíčové komodity pro dopravní stavby i pro výrobu velkého množství stavebních materiálů,“ uvedl předseda představenstva společnosti Martin Kvirenc.

Nedostatek surovin vnímá i Jiří Petřek ze stavební firmy z Vysokého Mýta „Suroviny nejsou, především štěrk,“ řekl Petřek s tím, že materiál získávají především ze Skutče.

Podle geologa Josefa Godányho z České geologické služby se kámen nejvíce těží v ložiscích Chvaletice, Skuteč-Litická, Jaroměřice-Chornice-Šubířov. Dále pak v lomech Vrbatův Kostelec-Zárubka, Žumberk-Vížky a Zdechovice-Strážník, které však mají být v následujících letech uzavřeny. "Ročně se produkuje v Pardubickém kraji kolem 1,4 milionu metrů krychlových stavebního kamene," sdělil Godány.

Toto množství bude po plánovaném uzavření více než deseti lomů velmi chybět. Krize se obávají i stavební firmy. „Surovinová krize nám reálně hrozí. A to v případě, pokud nebudou v dohledné době otevřena nová ložiska přírodních surovin nebo nebudeme umět více využívat druhotných materiálů vyrobených recyklací inertních stavebních odpadů,“ poznamenal Kvirenc.

Situaci v Pardubickém kraji nezachrání ani sousední regiony, protože Královéhradecký i Olomoucký kraj jsou již v současnosti na hranicí své soběstačnosti. "Pokud se nezačnou podnikat kroky k prodloužení těžby či otevírání nových ložisek, sotva bude dostatek kameniva pro již budované i plánované infrastrukturní stavby,“ dodal geolog Godány.

„Od roku 1989 se neotevřel jediný lom. Vytíženy jsou všechny lomy v kraji. Pokud se programově nezačne pracovat na rozšíření dobývacích prostorů a prodloužení platnosti povolení, kamenivo v regionu opravdu nebude,“ vysvětlil ředitel Správy a údržby silnic Pardubického kraje Miroslav Němec.

Cena kameniva přitom rok od roku stoupá. „Od roku 2002 jeho cena stoupla na trojnásobek. Nyní cena přesahuje 300 korun za tunu, s dopravou je to dvojnásobek. Pokud by se kamenivo dováželo z jiných zemí, dá se očekávat daleko větší cenový nárůst,“ konstatoval Němec.

To potvrzuje i mluvčí firmy Skanska. „Dovoz kameniva je efektivní jen pár desítek kilometrů. Pokud stát či kraj investují do silnic a železnic a současně nejsou v místě zdroje surovin, musejí se složitě dovážet z větší dálky, což je nejen neekologické, ale i velmi drahé,“ dodal Šuch.

Stejně to vidí i ve stavební firmě Chládek a Tintěra. „Jednoznačně by se jednalo o významné komplikace. Pokud by nebyly zdroje surovin v požadovaném množství dostupné v nejbližším okolí našich staveb, museli bychom hledat alternativní řešení. A mezi ně určitě patří i dovoz surovin ze vzdálenějších lokalit. Toto by se ale významně promítlo do zdražení cen staveb,“ řekl Kvirenc.