Datum svatby si zájemci mohou zamlouvat od středy 6. prosince s tím, že od tohoto dne bude možné na rok 2024 objednat jak svatební obřady, tak také obřady registrovaného partnerství. V tento den přitom nebude možné termíny rezervovat telefonicky, pouze osobně nebo on-line.

Pokud navíc snoubenci chtějí uzavřít manželství mimo obřadní síň, nebo jsou snoubenci cizinci, osobní přítomnost je v tomto případě nutná vždy. „Pro první kontakt postačí, aby se jeden ze snoubenců s platným dokladem totožnosti dostavil na oddělení matriky na adresu náměstí Republiky 12, číslo dveří 2116. Zde mu budou poskytnuty příslušné tiskopisy a další informace týkající se svatebního obřadu. Pro svatby a registrovaná partnerství, které budou uzavírány v obřadní síni, je možné využít i on-line rezervaci přes webové stránky magistrátu,“ informuje vedoucí oddělení matriky Magistrátu města Pardubic Lucie Potocká.

Chartistka Jarmila Stibicová z Pardubic převzala na Pražském hradě Řád Tomáše Garrigua Masaryka I. třídy.
Disidentka Jarmila Stibicová si převzala Řád Tomáše Garrigua Masaryka I. třídy

Pardubice přitom byly jedním z prvních měst v České republice, které umožnilo snoubencům rezervaci termínu svatby on-line. Poprvé si tak lidé mohli v klidu u počítače vybírat termín pro uzavření sňatku na rok 2012. Elektronicky je možné si svatební termín rezervovat prostřednictvím webových stránek Svatby on-line a následně jej přijít na matriku potvrdit osobně, telefonicky si mohou zájemci svatbu objednat na čísle 466 859 701.

(Tisková zpráva)

Mohlo by vás zajímat: Mezinárodní den archeologie nabídl bohatý program, počasí mu přálo

Zdroj: Michal Žampach