Páry, které si rezervovaly svatbu na říjen a listopad, budou oddány na pardubickém zámku. „V okamžiku, kdy jsme se o plánované rekonstrukci dozvěděli, jsme evidovali celkem čtyři páry s rezervovaným termínem na radnici. Se všemi se nám povedlo domluvit na náhradní variantě obřadu na Pardubickém zámku,“ řekl vedoucí odboru správních agend pardubické radnice Petr Kramář.

Tři páry uzavřou manželství v rytířských sálech, čtvrtý v odsvěcené kapli zámku. Od prosince do května příštího roku bude řádným oddacím místem Kašparův sál v bývalé reálce na Komenského náměstí, který si město pronajme od krajského úřadu.

„Město kraji uhradí 1 500 korun za každý den pronájmu Kašparova sálu. V tuto chvíli má město dle smlouvy dohodnuto s krajem do konce května 2018 celkem 29 dnů, ve kterých budou probíhat svatby či vítání občánků,“ upřesnil Kramář.

Celkem tedy město zaplatí 43 500 korun. Reakce snoubenců na přesun svatebních obřadů do náhradních prostor jsou vesměs kladné. „Lidé chápou, že s touto situací se nedá nic dělat. Až se opět vrátíme na původní místo, budou naše obřadní prostory i nadále využívány pro svatby i pro vítání občánků,“ sdělila vedoucí oddělení matriky Zdeňka Havlíčková.

Nabídku svatebních termínů pro příští rok město spustí 6. prosince v 8 hodin ráno tak, aby nikdo nebyl upřednostněn nebo znevýhodněn. Zájemci o obřad mohou využít internetové stránky města Pardubice, kde si mohou termín rezervovat, či se dostavit osobně na matriku. (als)