Jedná se pravděpodobně o zkrácenou verzi jména Irmgarda s významem „stálá, pevná". Irma Grese (1923 až 1945) byla dozorkyní nacistických táborů smrti v Ravensbrücku, Osvětimi a Bergen-Belsenu.

V církevním kalendáři je Karel Spinola. Narodil se v roce 1564. Italská rodina, z níž blahoslavený Karel Spinola pocházel, se usadila v Praze a byla ve službách císařského dvora Rudolfa II.

Karel ve dvaceti letech vstoupil do Tovaryšstva Ježíšova, kde zatoužil po zámořských misiích mezi pohany.

Po dobrodružné cestě se dostal v roce 1602 do Japonska, a působil tam horlivě. Spolu s jinými kněžími a věřícími se stal obětí pronásledování křesťanů. Byl přivázán ke kůlu a upálen v roce 1622 v Nagasaki. Příběh těchto japonských mučedníků strhujícím způsobem zachytil ve svém románu Služebníci neužiteční český spisovatel Jaroslav Durych. Román je první částí trilogie a líčí počátky činnosti jezuitského řádu ve druhé polovině 16. století.