Jinde má ovšem svátek Marie a jde o svátek Narození Panny Marie. Je to jeden z nejstarších mariánských svátků, jenž vypovídá o víře křesťanů, že se Panna Maria narodila bez dědičného hříchu – jinak se u svatých připomíná úmrtní den (tj. den narození pro nebe).

Skutečný den jejího narození neznáme. Toto datum se objevuje poprvé v 5. století v Jeruzalémě. Byl to výroční den posvěcení baziliky postavené na místě, které tamní tradice označovala za místo, kde se Matka Boží narodila; dnes tam stojí bazilika sv. Anny. Od 7. století se slaví v tento den svátek Narození Panny Marie.

Marianne je alegorická postava, jeden ze symbolů Francouzské republiky. První její podoba pochází z dob Velké francouzské revoluce. Marianne je ztělesněním republiky a hlavu má ozdobenu frygickou čapkou. Je vyjádřením hodnot: volnost, rovnost, bratrství. Tvář Marianne je zobrazena na francouzských euro mincích. Mariana se nejčastěji hodnotí jako složenina jmen Maria a Anna.