Patronem jména je svatý Dominik, zakladatel řádu kazatelů, tedy dominikánů. Dominikánské kláštery vznikaly především v univerzitních městech. Řád se rychle rozrůstal. Od roku 1218, kdy měl jen něco přes dvacet bratří, se do roku 1221 počet členů rozšířil na 300 řeholníků v 25 klášterech.

Svatý Dominik je patronem krejčích a je vzýván proti krupobití. V církevním kalendáři má tento světec svátek až 8. srpna.
Dnes se v církevním kalendáři nachází Jan Maria Vianney, který měl podle představitelů církve léčitelský dar.