Světec se podle legendy narodil v Římě ve 3. století. Bohatá Římanka – křesťanka - ho poslala do Tarsu v Malé Asii (nyní Turecko), aby tam pro ni se svými druhy vyhledával ostatky mučedníků. Bonifác se do té doby o křesťanskou víru nezajímal, a tak bral cestu spíše jako dobrodružství. V Tarsu se stal svědkem toho, jak jsou zde křesťané krutě a bez soucitu v celých zástupech vražděni.

Pod vlivem hrůzných zážitků se veřejně přihlásil k víře Ježíšově. Byl okamžitě uvězněn a po krutém mučení ho biřicové vhodili do vařící smůly. Legenda vypravuje, že jeho zděšení přátelé přenesli nakonec do Říma ostatky jenom jednoho mučedníka - Bonifáce. Tam ho pohřbili asi v roce 306 na via Latina.
Jméno Bonifác vychází z latinského výrazu (homo) boni fati, což lze přeložit jako „člověk dobrého osudu“ a může to znamenat, že každý Bonifác je šťastlivec.