Rytířské sály zámku přivítají historika Petra Čorneje, který pro své povídání zvolil lehce provokativní název Svaty Hus a svatý Žižka?

„Jan Hus byl od své smrti na kostnické hranici uctíván svými přívrženci jako mučedník, který obětoval pozemský život pro boží pravdu a dosáhl nebeského království. Dokládá to Husův svátek, slavený od 6. července 1416 až do 6. července 1621, četné duchovní písně, výtvarná díla, knižní produkce i podmanivá legenda. Méně se ví, že do společnosti světců zařadilo kališnické prostředí i Jana Žižku, který se jako boží bojovník bil za boží zákon," vysvětlil Petr Čornej.

„Přednáška postihne nejen proměny Husova a Žižkova kultu v husitském a předbělohorském období, nýbrž krátce zmapuje i úctu, které se oběma protagonistům husitství dostalo v moderní době," dodal.

Přednáškou Petra Čorneje končí jarní část přednáškového cyklu Svatí patronové eští. „Pokračovat bude na podzim, kdy se historici zaměří na životní příběhy a odkaz svatého Prokopa, svaté Anežky České a svatého Jana Nepomuckého," připomněl ředitel Východočeského muzea Tomáš Libánek.

Přednášky se konají vždy v úterý od 18 hodin. První podzimní přednáška se uskuteční 7. 11., na kdy Petr Sommer připravil přednášku "Byl v českéj zemi jeden opat, jemužto jmě bylo Prokop", 14. listopadu Josef Žemlička pohovoří o svaté Anežce České a 21. listopadu Vít Vlnas o svatém Janu Nepomuckém.