Upozornil na skutečnost, že stát na letošní rok snížil obcím asi o 17 procent příspěvek na výkon státní správy. „Příspěvek je nedostatečný, může se stát, že v druhé polovině roku peníze dojdou,“ uvedl Vlasák. Obce by pak musely platit práci pro stát ze svých rozpočtů.

Jak výkon přenesené působnosti státu, tak zachování existence stavebních úřadů by měla vyřešit změna zákona o poplatcích. Například ve stavebním řízení by mělo být více zpoplatněno povolování staveb. „Není možné, aby třeba velká stavba supermarketu stála pouze tisíc korun. Částka by měla adekvátně narůst,“ poznamenal Oldřich Vlasák.

Stavební úřady by podle svazu měly zůstat v každé obci, pokud se jeho existence vyplatí. S možností zrušení části stavebních úřadů počítal původní návrh novely stavebního zákona, do její závěrečné podoby se nakonec nedostala.
Ministerstvo pro místní rozvoj to však v budoucnu nevylučuje.

„Pokud má stavební úřad dostatečný počet podání a frekvenci úkonů, ministerstvo se jeho zachování nebrání. Pakliže je ale nižší, bude snaha takový úřad zrušit,“ prohlásil Vlasák.

Konkrétní minimální počet úkonů není stanoven, podle slov Oldřicha Vlasáka záleží také na na ekonomice úřadu, která by měla zůstat v černých číslech, a na rozsahu svěřeného území, aby byla zajištěna dostupnost stavebních úřadů pro obyvatele.

Obec může také pokrýt část nákladů stavebního agendy ze svého rozpočtu, aby jeho existenci zachovala.

(zr, čtk)