Otázky na výši příjmů, dluhů i na zdraví dětí budou náhodně vybraným obyvatelům kraje pokládat tazatelé Českého statistického úřadu (ČSÚ). Od února do května navštíví 563 adres.

Ačkoliv o tom statistici neradi hovoří, každoroční šetření životních podmínek a příjmů domácností komplikuje neochota některých lidí podělit se v osobním rozhovoru s vyslancem úřadu o intimní informace. Přestože ČSÚ slibuje přísné dodržování ochrany údajů. „Všichni pracovníci ČSÚ, kteří se podílejí na zjišťování a zpracování dat, jsou vázáni mlčenlivostí o všech šetřených skutečnostech. Zjišťované údaje jsou anonymní," uvedla Hedvika Fialová z pardubické krajské správy ČSÚ.

Už výběr dotazovaných je bezejmenný. „Adresy bytů jsou generovány náhodným výběrem, seznam dostáváme přímo z pražské centrály. Někdy se stane, že naši tazatelé zjistí, že byt je prázdný, nebo se z něj stala lékařská ordinace," popsala Martina Myšková, vedoucí oddělení terénních zjišťování pardubického ČSÚ.

Tazatelé musí ukázat průkaz, jejich identitu si mohou lidé ověřit také na webových stránkách ČSÚ. „O probíhajícím šetření jsou informováni starostové dotčených měst a obcí i policie," doplnili zástupci ČSÚ.

Přesto mohou komisaři narazit na problémy, a to nejen s těmi, kdo si odpovídat prostě nepřejí, ale i s občany, kteří je mylně považují za někoho jiného a raději jim vůbec neotevřou.

LIDÉ JSOU OSTRAŽITÍ

Pardubáci jsou totiž ostražití, řada z nich má špatné zkušenosti s různými podomními obchodníky, přestože podomní prodej zakazuje vyhláška na celém území města. V praxi to znamená, že na dveře bytů nesmí zvonit žádný prodejce parfémů, ani chytrák, který změří průtok vody na vodovodní baterii a za 500 korun nabídne jak ušetřit. Žádný pracovník firmy od energetiky, který bude nejprve žádat o vyúčtování a pak bude tvrdit, že platíte moc a stačí jeden podpis. Jenže některé společnosti neberou na vyhlášku zřetel.

„V poslední době v Pardubicích zaznamenáváme případy pracovníků energetických distribučních společností, kteří se znění vyhlášky snaží obejít. Ve chvíli, kdy je přivolaná hlídka kontroluje, tvrdí, že pouze kontaktovali již nasmlouvané klienty," uvedla mluvčí pardubické městské policie Lenka Uskobová.

V poslední době se tyto aktivity v Pardubicích soustředí kolem ulice Na Drážce. „V případě, že s podobnou nabídkou či dokonce žádostí o poskytnutí vyúčtování třeba ze elektrickou energii u vašich dveří někdo zazvoní, dopouští se protiprávního jednání. Takového člověka doporučujeme co nejrychleji odmítnout a přivolat na místo hlídku městské nebo státní policie," doporučila Lenka Uskobová.

Většina seriózně fungujících společností navíc neoslovuje zákazníky osobní návštěvou. Případné revize v bytových domech se provádí většinou centrálně v konkrétním předem avizovaném termínu po dohodě se správcem domu, a případná komunikace v podobě vyúčtování a tarifů chodí zákazníkům klasickou nebo elektronickou poštou.

Policisté proto radí zejména starším občanům, aby v případě pochybností či nejistoty do bytu nezvané návštěvy nevpouštěli a kontaktovali příbuzné nebo třeba jen sousedy.