Především připravit své žáky s kombinovaným postižením do života se snaží dvouletá Praktická škola Svítání. „Naše třída funguje v Pardubičkách druhým rokem. V současné době máme šest studentů. Výuka je orientována hlavně na praktické činnosti,“ informovala náš Deník učitelka Michaela Spurná.

Na výlety i nákupy

„Snažíme se, aby naše aktivity byly co nejpestřejší. Kromě rozšiřování všeobecného vzdělání dosaženého v průběhu plnění povinné školní docházky se zaměřujeme na různé pomocné práce. Učíme se češtinu, matematiku a částečně i angličtinu a chodíme do dílen, kde vyrábíme například dřevěné hračky, ptačí budky či krmítka, připravujeme jednoduchá jídla a děláme pomocné úklidové, údržbářské a zahradnické práce,“ konstatovala Michaela Spurná.
„Úroveň žáků je různá. Ve všech případech jde o klienty se změněnou pracovní schopností,“ sdělila učitelka Praktické školy Svítání.

„Hodně chodíme mezi lidi. Navštěvujeme nákupní centra, divadla, vyrážíme do přírody nebo na výlety,“ poznamenala Michaela Spurná.

„Při práci nám hodně pomáhají obrázky. Když například tvoříme seznam nákupu na daný den, z různých prospektů si vystříháme fotografie a podle nich pak hledáme suroviny na vybrané jídlo a sestavujeme rozpočet. S tím někdy míváme trochu problém, abychom žáky naučili hospodařit. Hrozně rádi totiž utrácejí,“ pousmála se učitelka Praktické školy.

Učí se i angličtinu

„Dříve jsme mívali trochu potíže s tím, že děti nevěděly, jaký je den, měsíc a rok. Většinou to rychle zapomněly, a tak si to teď připomínáme každý den na našem názorném kalendáři. Tento model se osvědčil i v angličtině, kde si žáci ze všeho nejvíce pamatují čísla a barvy,“ podotkla Michaela Spurná, která o klienty ve věku od osmnácti do dvaadvaceti let z Pardubic a okolí pečuje společně s vychovatelem Antonínem Vašinou a asistentkou Alenou Kaplanovou.

„Někteří žáci jsou osobití. Mají autistické sklony, ale i ty se pokoušíme zapojovat do všech aktivit. Jsme rádi, že se nám daří je učit komunikovat s vrstevníky a utužovat přátelství nejen se svými spolužáky, ale i s ostatními praktickými třídami, které jsou v Nemošicích, ve Vysokém Mýtě a v Rábech, kde ji tvoří klienti zdejšího Domova pod Kuňkou,“ uzavřela učitelka Svítání.