To, čím Městský obvod (MO) Pardubice VI zatím jen hrozil, začne ode dneška nabývat na konkrétnosti. Jeho odtržení od města se zdá být stále reálnější. V šestém městském obvodě totiž vznikl přípravný výbor s cílem uspořádat místní referendum o oddělení celého šestého obvodu od města. S touto záležitostí by měla být právě dnes oficiálně obeznámena také pardubická primátorka.

Jak našemu Deníku sdělil mluvčí výboru Jiří Chmelík, přípravný výbor má devět členů a jsou v něm zastoupeni občané ze všech pěti katastrálních celků MO Pardubice VI.

Nespokojenost!

„Důvodem vzniku přípravného výboru je především dlouhodobá nespokojenost s přístupem vedení města k okrajovým částem. Vedení města Pardubic nedokáže již řadu měsíců jasně vyjádřit svůj záměr s městskými obvody. Postupně jsou omezovány finanční prostředky na investiční akce v okrajových částech a také kompetence městských obvodů, zhoršuje se bezpečnostní situace v obvodě. O budoucí podobě obvodů rozhodují zastupitelé města bez znalosti místního prostředí," uvedl pro náš Deník Jiří Chmelík. V podobě tiskového prohlášení pak chce o celé situaci informovat také širokou veřejnost.

Jako reakce na tyto skutečnosti prý občané v městském obvodě Pardubice VI utvořili pracovní skupinu, která několik měsíců usilovně pracovala na získání podrobných informací o financování a řízení městského obvodu s cílem získat dostatek ověřených podkladů pro možnost financování a řízení samostatné nově vzniklé obce. „Informace, které jsme získali, byly natolik přesvědčivé, že jsme se rozhodli vytvořit přípravný výbor za účelem konání místního referenda," vysvětlil důvody Jiří Chmelík.


Servis prý zajistí

Přípravný výbor následně došel k závěru, že nově vzniklá obec dokáže zajistit veškerý dosavadní servis pro občany, jako je například MHD, svoz komunálního odpadu, veřejné osvětlení, zimní i letní údržbu veřejných prostor, a to prý v mnoha případech levněji a kvalitněji, než je tomu doposud. Další výhodou osamostatnění by měla být fungující radnice přímo v obci s agendami, odpovídajícími velikosti nové obce, aby občané nemuseli s každou žádostí do centra Pardubic.

Nemalou výhodou má být také možnost vytváření a schvalování vlastních vyhlášek, které bude možné lépe přizpůsobit potřebám obce.

„Již nechceme být okrajovou čtvrtí Pardubic, která jen plní městský rozpočet. Nechceme, aby se kvůli předraženým a často rozporuplným projektům města Pardubic nedostávalo finančních prostředků na vybudování základní infrastruktury na okraji města. Jsme připraveni být novou a perspektivní obcí, která dokáže operativně řešit problémy na svém území ku prospěchu všech jejích občanů," poznamenal mluvčí přípravného výboru.
Podle něj však v žádném případě není tento krok namířen proti občanům města Pardubic. „Jsme přesvědčeni, že samostatná obec se dokáže lépe postarat o potřeby svých občanů a vlastně i o rozvoj celého území," podotkl za přípravný výbor Jiří Chmelík.

O vzniklé situaci byl pochopitelně informován také starosta MO Pardubice VI Petr Králíček. „Zmocněnec mě informoval, že byl ve Svítkově ustaven přípravný výbor pro konání místního referenda. Tato skupina občanů  mne seznámila s analýzou a jednotlivými výpočty, které provedla a z nichž vyplývá, že by si nově vzniklá obec finančně  polepšila. V podstatě se nedivím, že přípravný výbor vznikl, protože v posledních dvou letech byla vyvíjena silná mediální kampaň proti pardubickým městským obvodům. Velice si vážím každé občanské iniciativy zaměřené ve prospěch většího celku a přípravnému výboru přeji hodně sil při plnění nelehkého úkolu, který si jeho členové vytyčili," vyjádřil se starosta.

Referendum

Pokud všechno půjde tak, jak si přípravný výbor naplánoval, mělo by se referendum o odtržení uskutečnit přibližně někdy v březnu. Samostatná obec či vlastně městečko o síle téměř šesti tisíc obyvatel by se pak na mapě České republiky mělo objevit od 1. ledna 2014…

Jak se však bude jmenovat, to se zatím neví. Vyjádřit se k názvu budou moci jeho obyvatelé v chystané anketě.