Silniční ostrůvek ve Svítkově (místní část Popkovice) schytává od řidičů kritiku už řadu dní. Nyní se k nim přidává i dopravní policie. Ta na stavbu poslala dopravní inženýry a našla hned několik chyb.

Stavbu ostrůvku si zadal Městský obvod Pardubice VI v místě, kde měl být přechod pro chodce. „Reagovali jsme na podněty obyvatel, kteří v těchto místech bydlí a jejich děti tudy chodí do školy,“ řekl starosta šestého obvodu Petr Králíček.

Jenže podle policie stavba pohořela hned na několika frontách. Bezpečnost a plynulost silničního provozu sice ostrůvkem ohrožena není, přesto se našla řada problémů.

Šest nehod

Policie na ostrůvku zatím vyšetřovala šest nehod, které jí byly oznámeny. „Většina z nehod, ke kterým tam došlo, jde za řidiči. Buď nepřizpůsobili rychlost či se nedostatečně věnovali řízení,“ uvedla mluvčí pardubické policie Markéta Janovská.

Po četných dotazech přistoupila policie i k přezkoumání samotné stavby. A tady už nastává řada výtek. Tou nejzásadnější je fakt, že reálný stav neodpovídá projektové dokumentaci.

„Před samotnou realizací stavby byla na silnici I/2 provedena obnova živičného povrchu, kdy došlo k plánovanému zúžení jízdních pruhů. Stavitel, což je městský obvod, nevzal ale zúžení pruhů v potaz a stavbu umístil podle původního projektu na již zúženou silnici. Tím ale v místě vzniklo větší vychýlení jízdních pruhů, než stanovila projektová dokumentace,“ popsala mluvčí policie. Ono vychýlení je patrné zejména ve směru jízdy z města na Přelouč, kdy řidiče čeká v úzkém místě poměrně ostrá „šikana“.

Samotná šířka pruhů prý už v pořádku je. Do normy se vešla o pár centimetrů. „Přeměřovali jsme to a šíře jízdních pruhů je dokonce o nějaký centimetr širší, než bylo plánováno,“ sdělil svítkovský starosta.

Není to ale jediná závada. Ostrůvek podle policie není ani řádně osvětlen. „Od závodiště až k ostrůvku nesvítí každá třetí lampa veřejného osvětlení, včetně lampy, která má osvětlovat samotný ostrůvek,“ upozornila Janovská. Tady musí zjednat nápravu Služby města Pardubic, které spravují veřejné osvětlení.

Reflexní značky chybí

V pořádku dle policie nebylo ani dopravní značení. „Značky v místě jsou jiné reflexní třídy, než předpisy pro danou komunikaci stanovují. Opět stručně řečeno - měly by být reflexní, ale nejsou,“ dodala Markéta Janovská.

„Přidali jsme nové reflexní prvky. Ostrůvek je v souladu s normami, ale uvědomujeme si, že hlavně za snížené viditelnosti tady dochází k problémům. Požádali jsme proto policii, aby nám navrhla, jak by bylo možné zlepšit bezpečnost v tomto místě,“ konstatoval starosta Králíček.

U ostrůvku tak přibude svislá dopravní značka upozorňující na vychýlení jízdního pruhu, změnit se má také dopravní značení na vozovce. „Vodorovné značení se musí změnit. Rozhodli jsme se kus silnice odfrézovat a toto značení udělat úplně nové,“ poznamenal Králíček.

Pouze upozornění

Policejní dopravní inženýři na základě zjištěných nedostatků navrhují i předělání obruby ostrůvku. Nařídit úpravy ale policie nemůže. „Policie nemá ve stavebním řízení ani při stanovení místní úpravy právo vydávat závazná stanoviska. Můžeme pouze upozornit na nedostatky z hlediska bezpečnosti silničního provozu, což jsme učinili. Nápravu si musí zjednat speciální stavební úřad Magistrátu města Pardubice,“ vysvětlila Janovská.

„Speciální stavební úřad odboru dopravy vydal stavební povolení na něco, co odpovídalo předpisům a normám. Stavba ale není dokončena a nebylo požádáno ani o její kolaudaci, proto se k tomu zatím nelze příliš vyjadřovat. Se stanoviskem policie se ale pochopitelně seznámíme. Konkrétní řešení ale přijdou na řadu až v kolaudačním řízení. Obecně platí, že pokud by se přišlo na to, že projekt něčím neodpovídá, bude stavebník vyzván k nápravě, což nabízí širokou paletu možností od změny místní úpravy až v krajním případě řízení o odstranění stavby, “ uvedl mluvčí pardubické radnice Radim Jelínek.