Každá z těchto křižovatek je něčím specifická, společný mají hustý provoz a jasně daná pravidla přednosti, které však řidiči a řidičky mnohdy nerespektují nebo neznají. Poslední dvě zmíněné v blízké době čekají úpravy, které by řidičům měly pomoci s bezpečným průjezdem. Další příčinou nehod v kraji je podle policie vysoká rychlost, která může za 40 procent dopravních nehod v Česku, které končí smrtí.

Víceúrovňová křižovatka u Opatovic byla otevřena v roce 2009 a řadí se k největším silničním křižovatkám v zemi. Za polední dva roky se zde stalo 21 nehod, s průměrnou škodou přes 100 tisíc korun na jednu nehodu. V úrovni terénu vede silnice I/37 známá jako Hradubická tvořená čtyřmi pruhy a nad ní je v prvním patře kruhový objezd se dvěma pruhy. 

„Pokud řidič využije k jízdě vnitřní pruh, při jeho opuštění musí dát znamení o změně směru jízdy a zároveň neohrozit ani neomezit vozidlo v pruhu, do kterého chce přejet,“ vysvětlila krajská koordinátorka BESIP Radka Osterová.Přesto, že zde platí podobná pravidla jako při klasickém přejíždění z pruhu do pruhu, řidiči na ně zapomínají.

Podle policie nejčastěji řidiči bourají v místě napojení D35 na okružní křižovatku se silnicí I/37. „Ve většině případů je příčinou nehody nepřizpůsobení rychlosti stavu vozovky. Na kritických ramenech křižovatky už byly provedeny bezpečnostní úpravy spočívající v umístění povrchu s vyšší přilnavostí a zvýrazněním dopravních značek,“ řekl Tomáš Krpata z odboru dopravní policie Krajského ředitelství policie Pardubického kraje. Další úpravy ŘSD neplánuje.

Na úpravy největší světelné křižovatky v Litomyšli se zaměřilo město, získalo dotaci na modernizaci semaforů. Hlavním rozdílem bude, že křižovatka bude v době špičky reagovat na zatížení všech směrů. Loni a předloni se zde nejen kvůli nedání přednosti při odbočování vlevo stalo 18 nehod. Devět lidí se při nich zranilo. Po celý červen musí řidiči počítat s omezením dopravy spojeným s instalací „chytrých“ semaforů.

Kvůli šestnácti nehodám a osmnácti zraněným v posledních dvou letech policisté na silnici I/17 u Kočí na Chrudimsku navrhli ŘSD úpravu směrového oblouku. Nejčastější příčinou této smutné bilance je vysoká rychlost. „Na úpravu je vypracována projektová dokumentace, projektová kancelář řeší územní rozhodnutí, ale jsou zde problémy s nesouhlasným postojem vlastníků pozemků,“ uvedl za Ředitelství silnic a dálnic Richard Hora.

Stejný počet nehod se stal i na křížení I/35 a I/43 u Českého Lačnova, kde vyroste kruhák. „Plánujeme vybudovat novou provizorní okružní křižovatku formou „LEGO“, po dokončení asfaltových vrstev v rámci stavby I/35 Gajer – Lačnov, bychom mohli začít odhadem v září 2021,“ upřesnil Hora.