Bývalý předseda představenstva Městského rozvojového fondu Pardubice (MRFP) Milan Tichý zpochybnil odbornost auditu, podle něhož měla tato městská společnost opakovaně porušit zákon o zadávání veřejných zakázek.


„Nevím, o čem se tu bavíme. Většinu výběrových řízení MRFP organizovaly externí firmy. Takzvaný audit navíc zpracovala firma, která k tomu neměla žádné oprávnění ani kompetence. Ve svém předmětu podnikání dokonce ani auditorskou činnost nemá,” sdělil Milan Tichý.

„Podle této logiky by mohla zdravotní sestra klidně operovat v nemocnici,” podotkl bývalý předseda představenstva MRFP, který prý nebyl ani seznámen s jeho výsledky.

„Řada chyb”

Audit měl mimo jiné zjistit také chyby v zadávací dokumentaci i v průběhu zadávacího řízení u některých veřejných zakázek. „Ukázalo se, že systém zadávání zakázek není dobrý a umožňuje významné nadhodnocení cen. U tří zakázek byly identifikovány významné chyby včetně porušení zákona,” tvrdí audit.
„Přestože došlo k porušení zákona a tři hodnocené veřejné zakázky vykazují řadu chyb, nedoporučujeme vzhledem k omezenému rozsahu šetření podávat trestní oznámení,” píše se v auditu.

„Z auditu vyplývá, že se společnost opakovaně dopustila porušování zákona při zadávání veřejných zakázek. V takovém případě bylo zákonnou povinností primátorky podat podnět k prošetření této záležitosti, což učinila 10. listopadu 2011 předáním věci Okresnímu státnímu zastupitelství v Pardubicích,“ stojí v důvodové zprávě radním města Pardubic z 15. listopadu.

„Nechápu, jaké hry se tady hrají. Stávající vedení města i fondu si zřejmě dalo za svůj hlavní cíl kritizovat práci předchozího představenstva. Nic jiného zatím nepředvedlo,” reagoval Milan Tichý.

„Firmě, která uspěla ve výběrovém řízení, jsme zadali personální audit. Na ten v Komoře auditorů České republiky být nemusí. Navíc jsme se rozhodli prověřit tři veřejné zakázky zadané bývalým vedením MRFP,” vysvětlil současný předseda představenstva MRFP Jiří Komárek.

„V případě forenzního auditu, o kterém uvažujeme, už společnost v auditorské komoře být musí. Firma FINAPP group má dceřinnou společnost, která všechny potřebné náležitosti splňuje, takže se přímo nabízí, aby forenzní audit prováděla ona, když už má díky prvnímu auditu vlastně půl práce za sebou. Disponuje některými dokumenty MRFP a navíc nám dala cenovou nabídku, která nás zaujala,” řekl Komárek.

Počkají na policii?

„Výběrové řízení neproběhlo, ale smlouva zatím ještě podepsaná není. Je otázkou, zda v tuto chvíli nebude lepší počkat, jak dopadne policejní šetření. Osobně bych se k této možnosti přikláněl. Uvidíme, jaký bude názor ostatních členů představenstva,” dodal.