„Čtvrtý ročník této akce měl název Záhada faraonovy hrobky. Záhadu chtěl poznat celý dav žáků a rodičů, který čekal před branami školy. Nejprve se při úžasné hudbě na pódiu jako Egypťané, nádherné Egypťanky a jejich bohové představili učitelé. Po krátkém programu všichni nedočkaví doslova vběhli do školy, aby si mohli prohlédnout faraonovu hrobku," uvedl ředitel pardubické základní školy Leoš Šebela.

„Zájemci předtím museli zdolat třináct úkolů. Luštili šifry z hieroglyfů, pokoušeli se stavět pyramidy z kostek, snažili se přejít Nil tak, aby se nesetkali s krokodýly, poznávali stejné kočky, egyptské bohy, v písku hledali poklady, museli se vyhnout zlému hadovi, hledali škorpiony, pokoušeli se setkat s Kleopatrou, pracovali s pískem, převáželi náklady, někdy se marně snažili ukrást klíč sfingám, které střežily poklad ukrytý v pyramidě," podotkl Leoš Šebela.

„Byla to úžasná hra, určitě nejúžasnější akce podzimu, na kterou se všichni moc těšili. Hru provázely nádherné, téměř pravé zlaté kulisy, palmy, studna v oáze, hrobka, sargofág či poklady. Úkoly všichni splnili a nádherné tajemství hrobky po zdolání úkolů nakonec objevili. Prohlídkou hrobky byli všichni nadšeni," shodli se žáci pardubické základní školy v ulici Bratranců Veverkových. (pad)