Pamětní list a odměnu ve formě peněžní poukázky si za své úspěchy odneslo 33 žáků a studentů. Ceny získali žáci, kteří dosáhli vynikajících umístění v celostátních a mezinárodních odborných soutěžích, pracovali na úspěšných vědeckých projektech nebo dosáhli výrazného úspěchu v některé sportovní disciplíně.

„Bylo mi potěšením přivítat elitu našich škol, která je příkladem dalším žákům a studentům. Chtěl bych jim poděkovat za vzornou reprezentaci kraje. Na jejich úspěchu ale mají zásluhu také jejich pedagogové, ředitelé škol, trenéři a v neposlední řadě i rodiče. Všichni si zaslouží velký dík a uznání,“ řekl radní odpovědný za školství Bohumil Bernášek.