„Každý druhý člověk během života vyhledá alespoň jedenkrát psychiatrickou nebo psychologickou pomoc. Asi pět procent dospělé populace je po nějaké období života v dlouhodobém léčebném kontaktu s psychiatry. Dlouhodobě narůstá počet lidí léčených v psychiatrických ambulancích. V Pardubickém kraji tento nárůst činí až čtyři procenta ročně. Tento trend je znepokojivý a je třeba s ním něco dělat. Informace jsou nejlepší prevencí,“ říká Petr Hejzlar, ředitel občanského sdružení Péče o duševní zdraví – region Pardubice, které je hlavním pořadatelem Týdne pro duševní zdraví (TDZ). Jeho dvanáctý ročník začne v pondělí a potrvá až do pátku 21. září. „Přináší jednoduché poselství: být nemocný, mít krizi či problémy není ostuda. Řešte to dříve, než bude pozdě. Jsme tady pro vás,“ zní motto TDZ, který otevírá dveře do organizací poskytujících léčebnou, rehabilitační, krizovou či poradenskou péči lidem s duševní nemocí, partnerskými i rodinnými problémy nebo těm, co se ocitají v různých krizových vztahových či sociálních situacích.

O slavnostní zahájení TDZ se postará v pondělí v 16.30 hodin v Klubu Divadla 29 vernisáž výstavy originálů a faksimilií kreseb Zdeňka Koška Počasí a jiné kresby. Od 18 hodin bude v hlavním sále „Devětadvacítky“ koncertovat Jiří Konvrzek. Na Pernštýnském náměstí se od 15 do 17 hodin koná Trh psychoslužeb. „Svou činnost zde budou prezentovat pracovníci různých služeb pro duševně nemocné nebo lidi v psychické či sociální krizi,“ podotkl Petr Hejzlar.

Duševní zdraví a Secondhand women

Týden pro duševní zdraví (TDZ), jehož dvanáctý ročník začal v pondělí a jehož cílem je prezentovat organizace poskytující léčebnou, rehabilitační, krizovou či poradenskou péči lidem s duševní nemocí, partnerskými a rodinnými problémy nebo osobám v různých krizových vztahových a sociálních situacích, pokračuje bohatým programem i v úterý.

Od 9 do 14 hodin se koná Den otevřených dveří v Centru psychosociální pomoci – Rodinné a manželské poradně Pardubického kraje v ulici Artura Krause 1995, od 13 do 18 hodin ve VIDA centru sídlícím na třídě Míru nad restaurací Velvet či od 9 do 16 hodin také v občanském sdružení Amalthea, které se v budově Salesiánského střediska mládeže zaměřuje hlavně na pomoc pěstounským rodinám.

„Týden otevřených dveří bude ode úterka až do pátku vždy od 9 do 16 hodin zahájen rovněž ve Středisku výchovné péče Pyramida v Rybitví,“ informoval náš Deník Petr Hejzlar, ředitel občanského sdružení Péče o duševní zdraví – region Pardubice, které je hlavním organizátorem TDZ.

Od 18 hodin uspořádá občanské sdružení Kolumbus, svépomocná organizace uživatelů psychiatrické péče, v Kavárně Výměník v ulici Mladých výstavu obrazů a fotografií svých členů a příznivců. Ve stejný čas budou v Klubu Divadla 29 promítnuty filmy z archivu festivalu Jeden svět To je moje rodina a Chačipe. Závěr dnešní nabídky obstará ve 20 hodin v hlavním sále Divadla 29 představení česko–islandsko–dánského souboru Secondhand women Už muž, které se stalo událostí letošní jarní sezony.

Program

Týden pro duševní zdraví 2007
Pardubice 17. – 21. září

Pondělí 17.9.

Slavnostní zahájení Týdne pro duševní zdraví
Vernisáž výstavy „Zdeněk Košek : Počasí a jiné kresby“
16,30 – 17,30h. Výstava originálů a faksimilí kreseb autora, který je zastoupený mj. v prestižní sbírce art brut „abcd“ Bruna Decharme. Hudební vystoupení – Jiří Konvrzek. Výstava trvá do 5.10. Klub 29, ul. Sv.Anežky České 29.
Výstavu připravilo občanské sdružení Péče o duševní zdraví – region Pardubice. Sdružení poskytuje sociální služby dlouhodobě duševně nemocným lidem s cílem podpořit jejich samostatnost a zlepšit kvalitu života. Kontakt: MUDr.Petr Hejzlar, reditel@pdz.cz.

Trh psychoslužeb
15 – 17h. Ve stáncích na Pernštýnském náměstí vás seznámí se svojí činností pracovníci různých služeb pro duševně nemocné nebo lidi v psychické či sociální krizi. Získejte dostatek informací, než bude pozdě . Kontakt: Mgr.Martin Halíř, p.manazer@pdz.cz.

Koncert : Jiří Konvrzek
Svérázný, žánrově nezařaditelný písničkář, hráč na neobvyklé hudební nástroje vlastní výroby vystoupí od 18h. v Divadle 29, ul. Sv.Anežky České. Koncert připravilo občanské sdružení Péče o duševní zdraví – region Pardubice.

Zajímavé výrobky za zajímavé ceny
SKP – CENTRUM, organizační jednotka CEDR Vás zve po celý týden až do 21.9. do prodejny výrobků chráněných dílen SKP – CEDR v prodloužené pracovní době 8 – 16h. Jana Palacha 324 (areál naproti Kávovinám). Kontakt: Linda Bizzarriová, bizzarriova@skp-cedr.cz.


Úterý 18.9.
Výstava obrazů a fotografií
Občanské sdružení Kolumbus, svépomocná organizace uživatelů psychiatrické péče, připravilo výstavu obrazů a fotografií svých členů a příznivců. Vernisáž výstavy od 18h. Kavárna Výměník, Pardubice - Polabiny, Mladých 325. Kavárna Výměník je chráněná dílna, jednotka o.s. Péče o duševní zdraví. Kontakt: Jitka Pitrová, 466 412 107, kavarna.vymenik@seznam.cz.

Den v otevřených dveří v Centru psychosociální pomoci – Rodinné a manželské poradně Pardubického kraje
9 – 14h. Informace o činnosti a službách poradny. A.Krause 1995. Kontakt: Mgr.Marek Vít, 466 303 688, rod.por.pce@quick.cz.

Týden otevřených dveří ve Středisku výchovné péče Pyramida (18.9. až 21.9.)
9 – 16h. Možnost prohlídky zařízení. Rozhovory s odbornými pracovníky zařízení (psycholog, etoped, odborný vychovatel, učitel). Možnost práce ve výtvarné dílně a vyzkoušení arteterapeutických technik. Možnost seznámení s metodou EEG biofeedback. Sokolovská ul. 146, Rybitví (u zastávky busu č.18). Kontakt: svp_pyramida@volny.cz.

Den otevřených dveří ve VIDA CENTRU
13 - 18h. VIDA CENTRUM je poradensko informační centrum pro oblast duševního zdraví a nemoci. Do své práce zapojuje lidi se zkušeností duševní nemoci. kanceláři na ul.Závodu míru 109 (nad Velvetem). Kontakt: Lenka Mikolášková, 777 593 749.

Den otevřených dveří v občanském sdružení Amalthea
9 – 16h. Představení činnosti organizace, seznámení s programy Centrum náhradní rodinné péče, Zdravá rodina a dalšími aktivitami zaměřenými na podporu rodiny.
Od 10h. interaktivní přednáška o Náhradní rodinné péči s účastí pěstounů. Akce je určena studentům sociálních a pedagogických oborů a zájemcům o pěstounskou péči.
Zborovského náměstí 2018 ( budova Salesiánského střediska mládeže). Kontakt: Lenka Kranlová, 776 752 819, amalthea@amalthea.pardubice.cz.

Promítání filmu z archivu festivalu jeden svět
od 18h. „To je moje rodina“ (USA 2000), pohled na netradiční rodinu očima dětí. „Chačipe“ (ČR 2005, r. Miroslav Janek), dětský domov jako místo pro život. Následuje beseda s pěstouny a pracovníky Amalthea o.s. Klub 29, ul. Sv.Anežky České 29.

Divadelní představení: Secondhand women - Už muž
Představení Už muž mezinárodního divadelního souboru Secondhand Women (CZ, Island, Dánsko) se stalo divadelní událostí letošní jarní sezóny. (Ne)násilné vniknutí pěti žen do existence muže. Muž v nás ženách, muž, kterým se nikdy nemůžeme stát, muž jako náš přítel i nepřítel, muž jako otec a muž jako syn. Nechceme toho jako ženy až moc? Lezeme mužům do jejich profesí, nosíme jejich kalhoty, lezeme jim do jejich kapes s alibi praní špinavého prádla. Teď jim jako Secondhand Women polezeme i do jejich mozků a duší. Nebojíme se zpěvu, využití cizích řečí ani projevu až na hraně osobní zpovědi. Nebojíme se ani svářečky, šroubováku, výbušnin, výměny pojistek a výměny žárovek. Představení začíná ve 20h. v Divadle 29, ul. Sv.Anežky České.

Středa 19.9.

Šachová simultánka
16 – 18h. Šachová simultánka primáře Psychiatrického oddělení Krajské nemocnice Pardubice MUDr.Jana Kolomazníka se zájemci z řad veřejnosti. Kavárna Evropa, Pernštýnské náměstí.

Muzikoterapeutický koncert : „Kouzlení se šamanskými bubny“
Koncert muzikoterapeutického sboru a žáků ZŠ a PŠ Svítání pod vedením PaedDr. Lubomíra Holcera se koná od 18h. v Divadle 29, ul. Sv.Anežky České 29. Muzikoterapie je metoda využitelná v psychiatrii, psychoterapii i pedagogice. Přijďte si ji vyzkoušet na vlastní smysly. Program připravila Základní škola a Praktická škola Svítání, o.p.s. a Speciálně pedagogické centrum. Kontakt: Vlaďka Ločárková, 466 049 914, locarkova@svitani.cz.

Čtvrtek 20.9.

Den otevřených dveří v Ambulantním centru a Kontaktním centru občanského sdružení Laxus
9 – 15h. Laxus o.s. poskytuje od r. 1996 sociální a zdravotní služby pro uživatele drog. Ambulantní centrum nabízí léčebnou péči klientům, kteří usilují o abstinenci nebo následnou péči klientům po návratu z léčeben. Poskytuje poradenství i rodičům a blízkým osobám. Kontaktní centrum poskytuje služby uživatelům drog s cílem minimalizovat rizika plynoucí z užívání drog. Češkova ul. 2701. Kontakty: Ambulantní centrum - Mgr.Zuzana Renčínová, 466 265 729, ambulance.pardubice@laxus.cz, Kontaktní centrum - Mgr.Karolína Svítková, 466 265 207, kacko.pardubice@laxus.cz.

Den otevřených dveří v Základní škole a Praktické škole SVÍTÁNÍ, o.p.s. a Speciálně pedagogickém centru
9 – 14h. Informace o činnosti, ukázky výuky a terapií. Možnost vyzkoušet si terapii v relaxační místnosti nebo se zapojit do pracovních činností v dílně a Tranzitním programu. Komenského 432, Pardubice. Kontakt: Mgr.Jana Hanzlíková, 466 049 917, hanzlikova@svitani.cz.

Přednáška a beseda k výstavě
17 do 18,30h. K probíhající výstavě „Zdeněk Košek : Počasí a jiné kresby“ přijede besedovat autor a kulturoložka Mgr.Terezie Zemánková, která bude přednášet o art brut a promítne dokument „Zdeněk Košek“. Dokument nasnímal majitel sbírky „abcd“ Bruno Decharme. Klub 29, ul. Sv.Anežky České 29.

Divadelní představení: Bohnická divadelní společnost – Sestřičky/ 3S projekt
Postavy hry „Tři sestry“ divadelního genia A. P. Čechova v maggi-kostkách Bohnické divadelní společnosti. Bohnická divadelní společnost založená před 15 lety je především společenství - volná, otevřená formace lidí s širokou škálou zkušeností, názorů a postřehů, a zejména lidí s různými stupni a diagnózami "nemoci". Jádro souboru tvoří divadelní profesionálové a psychiatričtí pacienti (hospitalizovaní, ambulantně léčení, občasně nemocní). Společnost doplňují studenti, terapeuti, umělečtí lektoři, přátelé a sympatizanti.
Představení začíná ve 20h. v Divadle 29, ul. Sv.Anežky České.

Pátek 21.9.

Psychoterapeutický seminář
9 – 12h. MUDr. Jan Zbytovský : „Psychoterapie v sexuologii“. Seminář volně přístupný veřejnosti. Divadlo 29, ul. Sv.Anežky České 29. Seminář připravil Východočeský institut psychoterapie a sdružení Péče o duševní zdraví – region Pardubice. Kontakt: Mgr. Martin Halíř, 777 915 742, p.manazer@pdz.cz.

Zakončení Týdne pro duševní zdraví
Koncert : Petr Váša a Ty syčáci
Brněnský fyzický básník, zpěvák a performer Petr Váša a jeho skupina Ty Syčáci přijíždějí opět do Pardubic. Osobité trio, které patří ke stálicím tuzemské alternativní scény, se rozšířilo na kvaret a oproti předchozím letům vystupuje s bicí soupravou. Přijďte načerpat duševní osvěžení, neboť další Týden pro duševní zdraví bude až za rok! Od 20h. v Divadle 29.


Týden pro duševní zdraví podporuje Statutární město Pardubice.

Hlavním organizátorem akce je občanské sdružení
Péče o duševní zdraví – region Pardubice.

Spolupořadatelem kulturního programu Týdne pro duševní zdraví
je Divadlo 29 a Terra Madoda o. s.