Za tři roky oslovily TECHNOhrátky v rámci 32 akcí už 4 333 žáků ze 7. – 9. tříd z 83 základních škol Pardubického kraje a tři ze spádové oblasti olomouckého regionu. Zábavnou a soutěžní formou jim představily 62 nejrůznějších profesí a řemesel včetně šestnácti oborů podporovaných stipendii Pardubického kraje.

Technohrátky je projekt na podporu zvýšení zájmu žáků základních škol o studium technických a odborných oborů. Pardubice jsou hned druhé v termínovém kalendáří Technohrátek. Přesněji 17. února.

Zájem letos projevilo více škol

V porovnání s loňským rokem se letos počet škol zařazených do Technohrátek zvýšil. Sedm z nich má své sídlo v okrese Ústí nad Orlicí, tři pocházejí ze Svitavska a dvě shodně zastupují okresy Chrudim a Pardubice.
Nováčci letošního roku jsou VOŠ a Střední škola technická Česká Třebová a Střední škola zemědělská a VOŠ Chrudim.

„Počet středních škol, které projekt osloví, letos vzrostl na dvaadvacet. Zvýšení počtu akcí v průběhu roku na čtrnáct by mělo současně více uspokojit neustále stoupající zájem základních škol o účast. Vůbec poprvé byla do nabídky středních škol se zaměřením na strojírenství, elektrotechniku, stavebnictví, gastronomii a služby zařazena také zemědělská škola," říká Martin Kiss, vedoucí odboru školství a kultury Krajského úřadu Pardubického kraje.

Nově se uskuteční diskuzní setkání

Hlavní novinkou letošních Technohrátek bude organizace diskusních setkání věnovaných problematice technického vzdělávání. Ta nahradí loňské semináře kariérních a výchovných poradců. Kulaté stoly se uskuteční ve vybraných mikroregionech Pardubického kraje za účasti představitelů krajského odboru školství, ředitelů středních odborných škol, významných zaměstnavatelů, úřadu práce, hospodářské komory i kariérních a výchovných poradců.

„V tomto reprezentativním složení budeme jednat o možnostech aktuálních kroků, jimiž je možné v mikroregionech podpořit vzájemnou spolupráci a zvýšit zájem o technické vzdělávání žáků i růst budoucích kvalifikovaných odborníků. Nabízejí se různé formy v podobě pořádání technických kroužků v základních nebo středních školách, firemní stipendia, umožnění praktického výcviku žáků středních škol přímo v závodech či burzy strojírenských firem," vysvětluje Jana Pernicová, náměstkyně hejtmana Pardubického kraje.

„Vzhledem k zájmu základních škol je velice pravděpodobné, že jubilejního, pětitisícího účastníka přivítáme letos ještě do prázdnin – na páté, nejpozději na šesté akci," doplňuje Helena Bártlová, manažerka projektu Technohrátky.