„Tyto finanční prostředky jsou rozčleněny do osmi dotačních titulů. Žadateli jsou většinou obce nebo svazky obcí, proto musí radou rozdělené dotace potvrdit ještě krajští zastupitelé,“ konstatovala tisková mluvčí Pardubického kraje Kateřina Nohavová.

„Kromě Programu obnovy venkova jsme se zabývali i dotacemi v oblasti odpadového hospodářství. Zde jsme rozdělili 2,5 milionu korun na projektové dokumentace sběrných dvorů a vybavení těcht míst či projekt tzv. intenzifikace odděleného sběru a zajištění využití komunálních odpadů, který realizuje Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje,“ informoval náš Deník radní Pardubického kraje Petr Šilar, jenž je zodpovědný za oblast životního prostředí a zemědělství.