Stavbaři betonují a demolují základy otáčecích drah.

Obě poloviny se k sobě otočily v květnu. Po otočení mezi nimi zůstala mezera 1,8 metru. Následně byly obě vahadla propojena monolitickou betonovou spojovací lamelou a budou k sobě sepnuta kabely spojitosti. „V tomto týdnu probíhá bednění a armování horní spřažené desky a demolice základů otáčecích drah a skruže pod vahadly včetně zpětného zásypu,“ informovalo Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD).

Most přes železniční stanici Uhersko je součástí dalšího úseku dálnice D35 Ostrov-Časy, který se má otevřít ještě letos.

Běžnější technologií při budování velkých mostů je jejich výsun. Pro stavbu v Uhersku je proto unikátní jak technický postup, tak i lokalita. V místě se kříží železniční koridor a budoucí dálnice. Navíc most velmi šikmo překlenul šest staničních kolejí v poměrně malé podjezdové výšce.