Město proto sportovce finančně podpoří. Jako kompenzaci klub obdrží 2,2 milionu korun, dalších 3,5 milionu korun získá formou investiční dotace na vybudování tenisových kurtů a zázemí. Zároveň by mělo dojít k úpravě veřejného prostranství před areálem klubu, kde má být vybudována lepší komunikace, parkoviště a přípojky sítí.

„Vůči tenisovému klubu nemáme žádný závazek, nájemní smlouva je vypovězena a pro město z toho nevyplývá žádná povinnost se s ním vyrovnávat. Všichni ale cítíme, že klub s více než 120letou tradicí není možné jen tak vyhodit na dlažbu a říct, že pro něj nic neuděláme,“ uvedla náměstkyně primátora Helena Dvořáčková (ANO).

TK Pernštýn chce vybudovat areál, který v Pardubicích chybí.

„V novém areálu by se mohli vychovávat hráči, kteří by mohli přesáhnout hranice regionu, aniž by ho opustili. Dnes nemáme možnost vychovat kvalitního tenistu, protože nám chybí pevné povrchy a kapacity. Když se to změní, město Pardubice bude pyšné, že tu bude kvalitní klub,“ uvedl za TK Pernštýn Jan Čapoun.

Po dlouhé diskuzi záměr získal i podporu většiny zastupitelů. „TK Pernštýn se nikam stěhovat nechtěl. Více než 120 let vykonával svou činnost a staral se o areál, který měl ve správě. Když jsme odsouhlasili usnesení, kterým mu znemožňujeme další činnost, tak by naší morální povinností mělo být mu to adekvátně nahradit,“ konstatoval František Brendl (Pardubáci).

„U klubu s více než stoletou historií bychom měli výrazně pomoci s hledáním nového umístění. To je bez diskuze,“ doplnil Karel Haas (ODS).

Ostatní sportovní kluby s rozhodnutím magistrátu nesouhlasí

Vlnu nevole ale záměr vyvolal u zástupců jiných sportovních klubů. „Kapacit na LTC Pardubice je dost. 1. Východočeská tenisová za vlastní peníze postavila halu a provozuje kurty a nic si nenárokuje. Ať nikdo nedostává finanční prostředky za něco, co mu nepatří,“ pronesl trenér 1. Východočeské tenisové Petr Makrlík.

„Řada klubů si musela všechno vybudovat z vlastních peněz. Rozumím argumentu, že Pernštýn byl v nájmu města. Pokud je ale zrušena nájemní smlouva některému z klubů, které zastupujeme, dostane odstupné nula korun. Nikdo se nebude starat o to, co bude dál. Podmínky by měly být pro všechny sportovce stejné,“ poznamenal prezident České unie svobodných sportů Libor Coufal.

S těmito argumenty ale na zastupitelstvu nepochodili. „TK Pernštýn nedostává žádné výhody. Vybudoval zázemí na území, kde máme určitý záměr. Je dotčen investicí města a nediktuje nesmyslné požadavky. Žádá, abychom zhodnotili jeho minulost a budoucnost. Musíme se k tomu postavit čelem. Historicky město pomáhalo všem sportovním klubům, které se chtěly kvalitativně posouvat dopředu, ať už to byli hokejisté, fotbalisté nebo sokolové,“ řekl primátor Pardubic Martin Charvát (ANO).

„Podstatné je říci, že klub nebyl iniciátorem této změny. Nepřišel za městem s tím, že chce vybudovat nový areál,“ dodal Jan Mazuch (ODS).

Záměr nakonec podpořilo 30 zastupitelů.