Jednomyslně je doporučila hodnotící komise a schválilo je také představenstvo společnosti East Bohemian Airport (EBA).

„Nyní tedy běží patnáctidenní lhůta na odvolání účastníků výběrového řízení," vyjádřil se primátor Pardubic Martin Charvát.

O stavbu letištního terminálu se zajímalo 12 stavebních firem, všichni přihlášení splnili podmínky tendru, a tak rozhodovala cena. V částce je zahrnutá i stavba obslužné komunikace a parkoviště. Limitní částka zadavatele tendru byla 300 milionů korun.

Členové představenstva EBA se shodli, že je potřeba posunout projekt dál. Je možné, že zástupci kraje se ještě budou snažit stlačit cenu za odletovou halu o něco níž. EBA si totiž nechala zpracovat oponenturu projektu.
„Oponenturu jsme nyní předali projektantovi, který se k ní bude vyjadřovat," sdělil Martin Charvát.

Cena terminálu už se jednou snižovala. Minulý tendr na stavbu terminálu EBA zrušila. Stavební firmy nabídly cenu 400 milionů korun, což bylo nad možnosti letiště. Projekt byl proto loni přepracován, aby byl levnější.

Podobné Brnu

„Současná cena je srovnatelná s tím, co a za kolik postavila jiná letiště. Například brněnský letištní terminál přišel na 250 milionů korun," prohlásil předseda představenstva společnosti EBA Pavel Svoboda.

Krajští radní pak na svém čtvrtečním jednání schválili navýšení základního kapitálu EBA. „Hlavním důvodem navrhovaného navýšení základního kapitálu vložením pozemku pod budoucím terminálem je skutečnost, že společnost EBA je stavebníkem nového terminálu a podle nového občanského zákoníku je stavba součástí pozemku," řekl hejtman Pardubického kraje Martin Netolický.