Vytížené zastávky po obou stranách silnice, na kterých zastavují jak městské autobusy a trolejbusy, tak i linkové spoje, se promění v terminál. Veřejnost i zastupitelé však název „terminál Univerzita“ kritizují, jelikož se podle nich jedná pouze o vylepšené zastávky. Město k tomu přistoupilo kvůli závazku postavit dva terminály, aby získalo dotace.

„Je to honění se za dotacemi, ačkoli město má spoustu jiných a potřebných priorit. Terminál ve skutečnosti terminálem není, je to rekonstrukce zastávek, jen narychlo taháme králíka z klobouku,“ řekl zastupitel Karel Haas (ODS).

Na místě zastaralých zastávek tak vznikne zastřešený prostor s novými lavičkami, koši a informačními tabulemi. „Projekt pomůže ke zkvalitnění veřejné dopravy a cyklodopravy v tomto území,“ shrnul primátor Martin Charvát (ANO). Chystají se i nové stezky a chodníky.

Terminál vyjde na 22 milionů korun a zaplatit ho mají evropské dotace. Podmínkou pro jejich získání je právě postavení dvou terminálů. Prvním je terminál B u nádraží a druhým měl být Jih. Kvůli zpoždění jeho přípravy město začalo jako záplatu připravovat „terminál“ u univerzity. V obou případech musí město do září získat stavební povolení a do konce roku vysoutěžit zhotovitele.

Co bude se stromy?

Město projekt nyní finišuje, zaměřit se ale chce ještě na to, zda by terminálu neslušely zelené střechy. A také chce lépe pracovat s dešťovou vodou.

Zastupitel Jakub Kutílek (Zelení, za Piráty) chce rovněž prověřit, zda by se na čtyřproudovce mohl nakreslit přechod, aby lidé nemuseli frekventovanou silnici překonávat podchodem a podobně. Není ani neobvyklé, že silnici přebíhají.

„Přechod by byl důležitý pro lidi z Cihelny,“ zdůvodnil Kutílek a upozornil i na to, že projekt opomíjí vzrostlé stromy za zastávkou. „Neříkám, jestli se má kácet, nebo nemá kácet, ale je potřeba to vyřešit. Pokud nenajdeme vhodné stavebně technické řešení, je potřeba si to přiznat a v rámci projektu to adekvátním způsobem kompenzovat,“ dodal zastupitel. Město se tak otázkou zeleně bude muset ještě zabývat.