Na Střední průmyslovou školu stavební (SPŠS) zavítal na úvod školního roku hejtman Pardubického kraje Martin Netolický (na snímku).

Učni seženou práci

„Tuto školu na okraji Pardubic jsem si pro svou návštěvu vybral záměrně, protože nabízí pro uplatnění na trhu práce velmi zajímavé technické obory. Mám radost, že pro absolventy není problém najít práci," konstatoval hejtman Pardubického kraje.
„Možnost dobrého uplatnění na trhu práce je silnou stránkou naší školy. Každý učeň, který chce pracovat, si práci najde," vysvětlila ředitelka průmyslové školy Renata Petružálková.
Hejtman při návštěvě čtvrtého ročníku maturitního oboru pozemní stavitelství vzkázal maturantům: „Vstoupili jste do závěrečného ročníku střední školy, který sice uteče nejrychleji, ale zato je organizačně nejvíce náročný. Přeji vám proto, aby se vám především podařilo se dobře připravit na maturitní zkoušky." Vyučujícím hejtman popřál  do nového školního roku hlavně pevné nervy.

Důraz na praxi

Poté si hejtman prošel prostory celé školy a seznámil se s praktickou částí výuky. „Spojení s praxí je skutečně jednou ze silných stránek školy," kvitoval aktivitu žáků Netolický.
SPŠS nabízí vzdělávání v maturitních a učebních oborech, jako je stavebnictví, zedník a truhlář.

Lucie Sainerová