"Lesní správci se nyní prioritně zaměřují na odstranění nebezpečných stromů a zpřístupnění lesních cest. Zároveň žádají občany, aby z důvodu vlastní bezpečnosti omezili vstup do městských lesů," informovala mluvčí pardubického magistrátu Nataša Hradní.

Teprve poté bude moct začít nahodilá těžba. Zákaz vstupu se bude týkat části lesa za Bartoňovou ulicí, kde se bude těžit převážně dřevo smrků napadených kůrovcem. Přístupové cesty do této lokality budou opatřeny cedulemi se zákazem vstupu.

„Po provedení takzvaně nahodilé těžby a odvozu dřevní hmoty budou v průběhu roku v lokalitě podrceny zbylé dřevní hmoty a stanoviště připraveno na novou výsadbu,“ řekl vedoucí odboru životního prostředí pardubického magistrátu Miroslav Míča.

Nové stromy vysadí lesníci na Dubině již příští rok. „Vzniklá holina bude na jaře příštího roku osázena vhodnými dřevinami, kterými jsou v našich podmínkách například dub, buk, javor, lípa, modřín a podobně,“ informoval Míča.

Nahodilá těžba, tedy těžba převážně smrků napadených kůrovcem nebo borovic uschlých kvůli nedostatku vláhy, převládala v pardubických lesích i v loňském roce. Jinak tomu nebude ani letos, na úmyslnou mýtní těžbu nejspíše nedojde.