„Těžební činnost se plánuje s maximální roční těžbou 290 000 tun za rok. Dle zkušenosti z dlouholeté těžební činnosti v podobných typech lokalit a ze zkušenosti s možností zpracování suroviny a předpokládaného odbytu lze předpokládat, že maximální roční těžba bude naplňována z asi 80 až 85 procent uvedeného ekvivalentu, tedy v úrovni asi 250 000 tun za rok,“ stojí v dokumentaci záměru.

V první etapě by se jednalo o plochu o rozloze 62 hektarů lesních pozemků. Zahájení prací se podle dokumentace zatím plánuje na roky 2022 - 2023 a ukončení 2040 – 2041 s tím, že vlastní těžba by měla být ukončena v rozmezí let 2039 - 2040.

Místní lidé jsou razantně proti. „Mohou nám stáhnout spodní vodu, vykáceli by les a kamiony by jezdily přes Mělice. Stačí, že v létě tu lidé, kteří se jedou koupat, blokují provoz,“ řekl předseda osadního výboru v Mělicích Aleš Kouba.

Velkou část potřebné plochy v minulosti vykoupila firma Nová obora Buňkov, která podle obchodního rejstříku sídlí na stejné adrese jako České štěrkopísky. „Kdyby město Přelouč tyto pozemky neprodalo, vůbec by k tomu nemuselo dojít,“ poznamenal Kouba.

Těžbě stojí v cestě územní plán Přelouče. Podle něj je totiž tato lokalita určená pro rekreaci na plochách přírodního charakteru. Těžba tam proto není možná. „Všechny páky má město. Muselo by dojít ke změně územního plánu, což naše zastupitelstvo nedovolí,“ uvedla starostka Přelouče Irena Burešová.

Těžbu odmítají

Přeloučská radnice své odmítavé stanovisko popsala i v dopisu ministerstvu životního prostředí.

„Oznamovatel navrhuje stanovit dobývací prostor tak, že zasahuje do vodní plochy malého i velkého písníku, což je pro město nepřípustné. Je to jediná lokalita, která slouží občanům města Přelouč a okolních obcí jako odpočinková a rekreační oblast. Stanovení dobývacího prostoru tak, jak je navrženo, znamená v dalších etapách těžebních prací zákaz využívání vodních ploch písníků pro veřejnost včetně zákazu provozování sportovních aktivit, což město odmítá.

Nesouhlasíme s takto navrženým dobývacím prostorem, který by znamenal zhoršení kvality bydlení pro zde žijící občany, kteří by byli vystaveni všem negativním vlivům plynoucím z těžební činnosti,“ je napsáno v dopisu.

Podle radnice navíc chybí i dostatečné dopravní napojení tak, aby kamiony nejezdily přes Mělice a Lohenice. „Návrh nezaručuje, že nákladní vozidla nebudou využívat průjezd Mělicemi a Lohenicemi, potažmo i rekreační oblastí, kde je v letním období velká koncentrace parkujících osobních automobilů i velký pohyb chodců po komunikaci,“ stojí v prohlášení města.

Rada už na svém posledním zasedání navrhla zamezit průjezdu nákladních vozidel přes most z Mělic do Valů.

Podpisové archy

Svůj nesouhlas s těžbou mohou vyjádřit i místní obyvatelé. „Mohou přijít podepsat listinu na městský úřad, sekretariát starostky ve třetím patře, a to do úterý 16. října do 14 hodin. V pondělí a ve středu lze listinu podepsat od 8 do 17 hodin, ve čtvrtek a v pátek pak od 8 do 14 hodin,“ popsala mluvčí radnice Marcela Gryčová.

„Je dobře, že se občané ozvali a je proti tomu všeobecný odpor. Ministerstvo se tím bude muset zabývat. Ale i kdyby to povolilo, my územní plán nezměníme,“ konstatovala starostka Burešová.