Jan Tikal, sveřepý odpůrce výstavby čtyřpruhu z Hradce Králové do Pardubic, si zadělal na další spor s radnicí.
Ta podala na kraj stížnost, že bývalý starosta Tikal vydává a po všech poštovních schránkách v obci roznáší nelegální tiskovinu. Dal jí název Opatky a Opati. V ní ostře napadá současného starostu za pokácení vzrostlých stromů, jeho údajně nevhodné chování v opilosti a ve čtyřech doposud vyšlých číslech rozebírá nesmyslnost rozšíření „hradubické“ státovky.

„Nemám problém s opozicí, kritiku přijímám. Ale musí být vedená zákonně,“ řekl starosta Opatovic Pavel Kohout.
Naráží na skutečnost, že Tikal podle něj porušuje tiskový zákon. Jeho tiskoviny jsou sice v záhlaví nadepsány jako „otevřený dopis zastupitelům“, jsou však očíslovány podle pořadí vydání a pokaždé mají stejnou grafickou úpravu. Tikal je distribuuje do všech schránek a ačkoliv se tak netváří, jde podle Radka Šejvla, šéfredaktora opatovického radničního zpravodaje, vlastně o periodikum.
A to musí mít Tikal registrované na ministerstvu, což nejspíš nemá.

Tikal ale odmítá, že by šlo o občasník. Každý z jeho „dopisů“ je prý samostatný a v žádném se nepíše, že bude vydán další. „Tiskovému zákonu jsem se neprohřešil. Víte, on starosta nemá čisté svědomí a ví, že o jeho hříších vím hodně. A bojí se, že je napíšu, což udělám,“ řekl Tikal.

„Nelze, aby si někteří lidé hráli na to, že jsou nadlidi, a vysvětlovali si zákon podle sebe,“ kontruje starosta Kohout. „Tikal využívá neznalosti zákona, protože má nějaký světonázor a má pocit, že jeho se zákon netýká.“

Stížnost starosty dorazila na krajský úřad v pátek. „Obec nás požádala, abychom přezkoumali údajné porušování tiskového zákona. Bude se tím zabývat odbor školství a kultury. Musíme prověřit, kdo vydává tiskovinu a ověřit, zda je registrovaná na ministerstvu kultury. Podle toho se rozhodneme, jestli zahájíme správní řízení,“ potvrdila mluvčí Pardubického kraje Magdalena Navrátilová.
Závěr šetření se dá čekat do 30 dnů. Pokud by Tikal zákon skutečně porušil, může dostat pokutu až 200 tisíc korun.