Modernizace spalovny v Rybitví

Rozsah modernizace spalovny má zahrnovat výstavbu nové administrativní budovy s laboratoří, modernizaci příjmu odpadů zahrnující rekonstrukci příjmu kapalných odpadů, sanaci bunkru na pevné odpady, součástí projektu jsou také stavební úpravy svozové a provozní budovy, výstavba nové rotační pece a parního kotle.

Veřejné projednání má pracovníkům ministerstva životního prostředí (MŽP) pomoci rozhodnout o vydání či zamítnutí posudku EIA, který hodnotí vliv spalovny na životní prostředí. O jeho schválení majitel spalovny, společnost AVE CZ, usiluje už několik let. Nedaleko Pardubic chce zpracovávat 20 tisíc tun nebezpečného odpadu ročně. Společnost i nadále tvrdí, že neohrozí životní prostředí ani zdraví obyvatel. „Záměr je podle posudku v dané lokalitě akceptovatelný,“ sdělil Alan Kašpar, který pro AVE zpracovával jeden z posudků.

Přestože se o projektu mluví už 16 let, negativní emoce neustávají. „Tohle je vražda.“ „Hanba.“ „My vám nevěříme.“ To vše v pondělí lidé křičeli na zástupce firmy i úředníky z ministerstva.

Po třinácti letech vznikla nová petice proti obnovení provozu spalovny nebezpečných odpadů v Rybitví. Petici vytvořily občanské iniciativy a obce, kterých se obnovení spalovny týká. Zástupci obcí avizují, že napadnou proces hodnocení vlivu na životní pros
Spalovna v Rybitví? AVE chce rozptýlit obavy lidí, ti ale dál podepisují petici

Svůj nesouhlas opětovně vyjádřilo i město nebo Pardubický kraj. „Došla nám trpělivost. Ten enormní odpor veřejnosti musíte cítit. Já tu teď nehovořím jen za Pardubice, ale minimálně za 120 tisíc lidí v okolí, kteří tady tu spalovnu nechtějí,“ řekl primátor Pardubic Jan Nadrchal a dodal, že je nutné brát ohled také na psychiku obyvatel, kteří by v blízkosti spalovny měli žít.

AVE spalovnu neprodá

Ředitel společnost Aleš Hampl navíc řekl, že areál už není na prodej. „Spalovna pro nás nabývá na hodnotě, zvlášť v místě, kde je takové množství odpadu,“ sdělil Hampl s tím, že podle něj kraj spalovnu potřebuje. „Pomůže regionu nejen s odstraněním nebezpečného odpadu, včetně toho zdravotnického z nemocnic či domovů pro seniory, ale také s výrobou elektrické energie,“ dodal Hampl.

Lidé volají po stavbě na odlehlejším místě. Spalovna v Rybitví stojí totiž pouhých 360 metrů od nejbližší zástavby. Navíc je na návětrné straně od Pardubic. „Je to pro Pardubice danajský dar. Nabízíte nám něco, co tu nikdo nechce,“ řekl Willy Hána, který zástupce AVE přirovnal k podomním prodejcům.

Špatná dopravní dostupnost

Zástupcům dotčených obcí se navíc nelíbí špatná dopravní dostupnost. „Náš nesouhlas jsme vyjádřili při všech pokusech o znovu zprovoznění spalovny, navíc i ve všech peticích, které proti spalovně proběhly,“ připomněl starosta Srnojed Pavel Králíček, který dodal, že dokument o spalovně má již 840 stran.

Ministerstvo životního prostředí, od kterého majitel spalovny žádá povolení EIA (posuzování vlivu na životní prostředí), prosadilo jednání bez přítomnosti veřejnosti kvůli pandemii koronaviru. I přes námitky a kritiku ze strany Pardubic se online zasedání
Strčte si spalovnu i s online jednáním někam, ozývali se naštvaní lidé

Rybitví si pak nechalo udělat studii dopravního zatížení. „Nás trápí dopravní studie, kterou firma AVE uvádí v projektové dokumentaci. V letošním roce jsem si tak nechali od nezávislé firmy zpracovat vlastní. Výsledek je velice rozdílný než v té od firmy AVE. Prosím věnujte se této studii,“ apelovala na zástupce MŽP starostka Eva Šmeralová.

Ministerstvo životního prostředí nyní vyhodnotí všechny získané podklady, tedy zpracovanou dokumentaci vlivu na životní prostředí, vyjádření dotčených orgánů a obcí i připomínky lidí.

Nechceme tady žádnou spalovnu! Takto to vypadalo na veřejném projednávání o její výstavbě v Pardubickém ABC Klubu.
Město čeká dlouhá noc! Bude boj proti spalovně úspěšný?

„Posudek se stále zpracovává. Veřejné projednání bude jedním z podkladů,“ dodal za MŽP Evžen Doležal. Závazné stanovisko má ministerstvo vydat do dubna. O záměru zprovoznění spalovny však ministerstvo přímo nerozhoduje, EIA je jen jedním z nezbytných dokumentů, který AVE potřebuje k jejímu opětovnému zprovoznění.

Jak šel čas se spalovnou

2004: spalovna, kterou od roku 1995 provozovala Synthesia, nesplnila emisní limity
2006: odkup firmou AVE CZ
2009: projednání se zástupci AVE CZ, kterého se zúčastnilo přes 5000 lidí
2010: petici proti spalovně podepsalo 48 tisíc lidí
2017: schválen odkup městem, ale nedošlo k vyčlenění peněz
2018: odkup zamítnut
2022: nové neúspěšné jednání o odkoupení spalovny
2022: osmihodinové online projednávání a nová petice
2022: ministerstvo vrací společnosti AVE CZ dokumentaci EIA
2022: další veřejné projednání v pardubickém Ideonu