Co se děje s tonerovými kazetami z tiskáren, když doslouží? Dají se renovovat! A tato renovace by měla přinést peníze postiženým.
V Pardubickém kraji se do projektu sbirej–toner.cz zapojil Denní stacionář Slunečnice Pardubice. Sbírání tonerů potrvá až do 30. října. Poté vedení stacionáře převezme výtěžek z renovace tonerů, které budou v Pardubickém kraji nasbírány.

„Projekt je nejen ekologický, ale současně nám pomůže získat prostředky pro poskytovatele sociálních služeb. V současnosti je v tomto odvětví peněz málo, takže jakýkoliv podobný projekt je vítán. Výtěžek bychom chtěli použít na zřízení snoezelenu. To je speciálně upravená místnost, která je vybavena vodním lůžkem, relaxačními vaky, hmatovými polštářky, masážními a polohovacími pomůckami, barevným osvětlením a například olejovými lampami,“ uvedla vedoucí Denního stacionáře Slunečnice Eva Holečková.

Slunečnice nyní poskytuje ambulantní sociální službu osobám s mentálním nebo kombinovaným postižením ve věku od devíti do pětapadesáti let.

„Princip projektu spočívá v tom, že firmy, které se zaregistrují, dostanou zdarma sběrný box, do kterého budou tonery dávat. Jakmile bude box naplněn, zajistíme jeho odvoz do firmy, která tonery vykupuje. Výtěžek tohoto výkupu pak na podzim předáme organizacím, které jsme vybrali,“ konstatovala Klára Noworytová, ředitelka společnosti, která celou akci organizuje.

„Jedná se o celostátní projekt. V každém kraji jsme vybrali jednu organizaci, které výtěžek z renovace předáme. Zatím nevíme, kolik peněz budeme předávat. To záleží na tom, kolik firem se v daném kraji do akce zapojí. To nedokážeme nyní odhadnout,“ sdělila Klára Noworytová s tím, že loni se v Česku prodalo celkem tři a půl milionu tonerů a renovováno bylo 32 procent z nich.

Lukáš Dubský