Druhé kolo přijímacích zkoušek vypsaly tři ze sedmi fakult Univerzity Pardubice. Jsou mezi nimi Fakulta chemicko-technologická, Fakulta elektrotechniky 
a informatiky a také Dopravní fakulta Jana Pernera.

„Tyto tři fakulty přijímají do bakalářského studia vyhlášených oborů bez přijímacích zkoušek, a to na základě výsledků středoškolského studia. Nicméně každá fakulta má svoje kritéria a kvalifikační předpoklady, podle nichž sestavuje pořadí přijetí," uvedla mluvčí univerzity Valerie Wágnerová.

Bonusovými body je hodnocena účast na oborových olympiádách, odborná středoškolská činnost či maturitní zkouška z matematiky nebo profilového předmětu Matematika+.

TERMÍNY DRUHÉHO 
KOLA SE KVAPEM BLÍŽÍ

Na vypsané obory z che-micko-technologické fakulty je možné podat přihlášku do neděle 14. srpna.

Do pátku 26. srpna budou přijímány přihlášky na Fakultu elektrotechniky a informatiky. Termín pro dopravní fakultu je stanoven na středu 31. srpna.

„Fakulta filozofická a Fakulta ekonomicko-správní přijímání přihlášek ve druhém kole již ukončily. Fakulta zdravotnických studií a Fakulta restaurování druhá kola přijímacího řízení vůbec nevypisovaly," sdělila mluvčí univerzity Valerie Wágnerová.

Vypsané obory
Fakulta chemicko-technologická: Chemie a technická chemie, Chemické inženýrství, Anorganické a po᠆lymerní materiály, Farmako᠆chemie a medicinální mate᠆riály, Povrchová ochrana stavebních a konstrukčních materiálů, Chemie a techno᠆logie potravin a Polygrafie
Fakulta elektrotechniky 
a informatiky: Komunikační a mikroprocesorová technika, Řízení procesů a Informační technologie
Dopravní fakulta Jana Pernera: Dopravní prostřed-ky, Elektrotechnické a elektro-nické systémy v dopravě, Aplikovaná informatika v do-pravě, Management elektro-nických komunikací a poštov-ních služeb, Technologie a řízení dopravy, Dopravní management, marketing a logistika a Dopravní stavitelství