Vybrané peníze charita použije na rekonstrukci objektu a vybudování zázemí paliativní ambulance, mobilního hospice, pečovatelské služby a rozšíření dalších sociálních služeb Oblastní charity Pardubice. Část sbírky podpoří také domácí hospicovou péči.

Psali jsme:

„Děkujeme organizátorům a všem malým i velkým koledníkům za pomoc při letošní Tříkrálové sbírce. Děkujeme Vám všem, kteří jste otevřeli svá srdce a dveře a přispěli do Tříkrálové sbírky,“ řekla ředitelka Oblastní charity Pardubice Marie Hubálková.

close Oblastní charita Pardubice letos Tříkrálovou sbírku organizovala v 64 obcích a díky Vám bude charitní práce podpořena 1 213 581,- Kč info Zdroj: Oblastní charita Pardubice zoom_in Oblastní charita Pardubice letos Tříkrálovou sbírku organizovala v 64 obcích a díky Vám bude charitní práce podpořena 1 213 581,- Kč