Dobročinná akce Charity Česká republika Tříkrálová sbírka bude probíhat až do 14. ledna. Včera odpoledne přitom sbírka začala v Pardubicích na Pernštýnském náměstí a ze starého města se koledníci vydali na všechny strany. Ještě předtím jim u dřevěného betléma před historickou radnicí požehnal na cestu pomocný biskup Mons. Josef Kajnek. Spolu s koledníky vyrazili na cestu i Tři králové na koních.Výtěžek sbírky je tradičně určen na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším potřebným v regionech, kde se sbírka koná. Část výnosu sbírky je pak určena na humanitární pomoc do zahraničí.