Město rozšíří kapacitu v mateřských školách o tři sta nových míst.

„Rozhodli jsme se tak po prvním kole přijímacího řízení. Přihlásilo se do něj 1196 dětí z Pardubic a okolí. Do školek bylo přijato celkem 749 dětí,“ konstatovala náměstkyně pardubického primátora Štěpánka Fraňková.

„Podle demografické studie se v roce 2007 narodilo o 150 dětí více než v předchozím roce. Magistrát proto dopředu počítal s navýšením počtu míst pro 150 dětí. Dalších 150 vznikne pro druhé kolo přijímacích řízení díky využití tzv. modulárního systému,“ upřesnila Alexandra Tušlová z tiskového úseku radnice.

Nebývalý zájem

Zájem umístit děti do školky byl letos nebývale velký. „Postupně dorůstají děti narozené v silných populačních ročnících, které by mohly do školky nastoupit. Objevily se snahy rodičů dostat do školky i dítě, které by bylo jinak odmítnuto například proto, že nebydlí v Pardubicích. Město tedy připravilo pro přijímání dětí jednotná kritéria, podle nichž už letos postupovaly všechny ředitelky mateřských škol,“ podotkla náměstkyně pardubického primátora Štěpánka Fraňková.

„Dvoukolový systém přihlášek jsme zvolili proto, abychom mohli adekvátním způsobem reagovat a kapacitu mateřských školek přizpůsobovat,“ pravila Fraňková.

„Zhodnotili jsme situaci v objektech mateřinek a kromě rekonstrukcí stávajících prostor ve školkách Gebauerova, Ohrazenice a Odborářů jsme se rozhodli nakoupit a postavit speciální mobilní kontejnery, jimiž se dají rozšířit stávající kapacity. O buňkách ve školce Pospíšilova, K Polabinám a Mladých bylo rozhodnuto už počátkem letošního roku. Nově jsme po prvním kole přijímacích řízení v souvislosti s převisem zájemců vybrali rovněž školky v ulici Raisova, Brožíkova, v Popkovicích a Ohrazenicích,“ vyjmenovala náměstkyně pardubického primátora.
Z 357 dětí, které se zatím nepodařilo pro příští rok umístit, je jich 101 mladších než tři roky, což je jednou z podmínek přijetí do školky. „Mělo by se dostat na všechny tříleté děti z Pardubic bez ohledu na to, zda matka je či není na mateřské dovolené. Pokud budou volná místa, nebráníme se přijmout i děti, které nemají v Pardubicích trvalé bydliště,“ řekla Štěpánka Fraňková.

Možné i jiné využití

Moduly, které splňují všechny potřebné předpisy, jsou technicky napojitelné na stávající školní objekty.
„Všechny buňky budou mít kapacitu na pětadvacet dětí. Myslím, že za ně bude každá školka ráda, protože se dají využít třeba jako tělocvična. Pokud by snad o ně nějaká neměla zájem poté, co dojde k očekávanému poklesu demografické křivky, dají se kdykoliv odpojit a použít k jiným účelům, třeba jako šatny, sprchy či toalety pro venkovní sportoviště,“ prohlásila Štěpánka Fraňková.

Osm modulů a jejich vybavení přijde město zhruba na třicet milionů korun, dalších deset si vyžádají rekonstrukce stávajících objektů.
Dodávku mobilních buněk nabídly radnici čtyři firmy. Postaveny by měly být před začátkem nového školního roku.