Pardubická třída Míru už se pozvolna mění ve staveniště. Za posledních několik dní zmizelo z hlavní pardubické ulice několik míst, která musela uvolnit místo staveništi. Například autobusová zastávka vedle Grandu.
Naproti bývalé prodejně Baťa zase musely stavebním pracím ustoupit stromy.
Postupně se z ulice bude také ztrácet část městského mobiliáře. Dělníci například už demontovali části rozhlasového systému města a trolejového vedení.
Povrch třídy Míru teď nově brázdí různobarevné čáry naznačující podpovrchové vedení sítí.  Novinkou je také instalace betonových zátaras na vjezdy na třídu Míru.
A v neposlední řadě po ní  korzují dělníci, a to i s potřebným vybavením…